New Profesional Consult 930 x 122

Arges

Argeș. Anunț important pentru o categorie de contribuabili!

Agenția Județeană de Administrare Fiscală transmite un anunț important pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit/impozit pe veniturile microintreprinderilor

Citiți și: Argeș. Trei tineri au furat tot ce au prins din mai multe locuințe

„Prin Ordinul nr. 1679/2022 a fost aprobat formularul 177 „Cerere privind redirecţionareaimpozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”  care este utilizat pentru redirectionarea impozitului pe profit, respectiv impozitului pe veniturile microintreprinderilor in limita valorii astfel calculate, pentru:

– efectuarea de sponsorizari si/sau acte de mecenat sau

Citiți și: Alertă meteo! Viscol puternic în Argeș

– acordarea de burse private.

Formularul se completeaza si se depune de catre contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirectionarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, dupa caz, care:

– efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat sau

– acorda burse private.

În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirectionarea poate fi dispusa numai de persoana juridica responsabila

Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conformitate cu prevederile art. 79 alin. 1.1 din legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termenul de depunere:

a) maxim 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit (pentru platitorii de impozit pe profit)

b) in termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaratiei de impozit aferenta trimestrului IV (pentru platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Valoarea impozitului pe profit sau a diferentei de impozit pe profit care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea minima stabilita, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal (0,75% din cifra de afaceri; 20% din impozitul pe profit datorat), a sumelor reprezentand sponsorizare si/sau mecenat, burse private, acordate entitatilor beneficiare in anul pentru care s-a depus declaratia anuala de impozit pe profit, si a sumelor reportate, astfel cum au fost inscrise in formularul 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” a anului respectiv.

Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevazute mai sus, se va avea în vedere si scaderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal si a impozitului pe profit scutit/redus.

Valoarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau valoarea diferentei de impozit pe veniturile microintreprinderilor care poate fi redirectionata se calculeaza prin scaderea din valoarea stabilita (maxim 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile de sponsorizare), calculata pentru intregul an fiscal, a sumelor acordate entitatilor beneficiare in anul respectiv si a sumelor reportate.

Obligatia platii sumei redirectionate din impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor revine organului fiscal competent

Redirectionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microintreprinderilor pentru sponsorizare poate fi efectuata doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris la data platii sumei respective de catre organul fiscal in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, exceptie de la inscrierea in Registru facand  Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF si alte organizatii internationale care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte.

Beneficiarii pot fi:

– persoane juridice fara scop lucrativ

– unitati de cult

– Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF

– orice organizatie internationala care isi desfasoara activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte

-alti beneficiari prevazuti de Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de art.25 alin.4, lit. c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare

– beneficiarii de burse private, potrivit legii

Optiunea de redirectionare poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati, in limita sumei calculate potrivit prevederilor de mai sus.

Termenul pentru soluţionarea cererilor privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

Cererile depuse peste termenul prevazut de lege nu vor fi prelucrate”, transmite Fiscul argeșean.

SMART KIDS 555×222

Comentarii

570 X 90 POSADA 3