Donaris 930 x 122

cristina lețu

Condiții de ieșire din țară în zona Schengen

Condiții de ieșire din țară în zona Schengen

Citiți și: Cum recuperăm actele de stare civilă pierdute?

 Începând cu data de 31 Martie 2024, Romania a devenit Stat membru Schengen cu drepturi depline.

Astfel, controalele la frontierele aeriene (aeroporturi) și maritime (porturi la Marea Neagră) au fost eliminate.

Citiți și: Ședințele adunărilor generale ale asociației de proprietari

Persoanele se pot deplasa către sau dinspre alte State Membre UE/SEE/CH (cu excepția Cipru și Irlanda) fără a fi supuse controalelor de frontieră.

Statele membre Schengen sunt: Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum și Elveția, Islanda, Norvegia și Liechtenstein.

ATENȚIE!

În continuare sunt posibile verificări polițienești ale identității, pentru stabilirea situației legale a persoanelor, efectuate în terminalele sau la cursele Schengen din aeroporturi și porturi, precum și pe întregul teritoriu național, asupra documentelor de identitate/călătorie, cu scopul prevenirii și combaterii migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere, identificării eventualelor fraude și a persoanelor care nu au drept de a se afla în alte zone decât cele autorizate de situația lor specifica.

Astfel trebuie să aveți asupra dumneavoastră toate documentele de călătorie valabile.

Și să acordați o atenție sporită condițiilor de ieșire din țară ale copiilor minori.

Aceștia pot călători în baza documentului de călătorie individual valabil – pașaport sau carte de identitate ( în cazul minorilor cu vârsta de  peste 14 ani).

Dar numai însoțiți și cu acordul părinților ori al reprezentanților legali (persoane desemnate potrivit legii, să exercite drepturile şi să îndeplinească obligaţiile părinteşti faţă de minor ).

Emiterea paşaportului simplu electronic pentru minor, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre ei sau se află în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, se efectuează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată prin hotărâre judecătorească cu mențiunea definitive.

Minorului care călătorește însoțit doar de unul dintre părinți i se permite ieșirea din țară în următoarele situații:

– dacă părintele însoțitor prezintă o declarație notarială a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia;

Condiții de ieșire din țară în zona Schengen

– dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitive.

La aprecierea îndeplinirii condițiilor de ieșire din țară se vor lua în considerare inclusiv hotărârile judecătorești emise în alte state, sub rezerva recunoașterii acestora de către autoritățile române.

În ceea ce privește procedura recunoașterii hotărârilor străine, trebuie făcută distincție între hotărârile pronunțate de o instanță dintr-un stat membru UE și cele pronunțate într-un stat terț.

O hotărâre judecătorească pronunțată de către o instanță competentă dintr-un stat membru UE cu privire la exercitarea autorității părintești ( custodiei ) este recunoscută la trecerea frontierei.

Cu condiția ca documentul să fie tradus în limba română şi legalizat.

Dacă unul dintre părintii minorului este decedat, atunci se permite ieșirea din țară în baza prezentării, în original sau copie legalizată a certificatului de deces, hotărârii judecătoreasti de declarare a morții, rămasă definitivă, a comunicării oficiale primită prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României în străinătate, dacă nu a existat timpul necesar pentru eliberarea unor certificate de stare civilă.

Hotărârea instanței de judecată de suplinire a acordului celuilalt părinte vizează situațiile în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului sau când unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința.

Ieșirea din țară a minorului este permisă când hotărârea instanței de judecată care se referă la situația descrisă mai sus, a rămas definitivă.

Cu excepția cazurilor în care a fost pronunțată pe calea ordonanței președințiale.

Ordonanţa președințială cu privire la permiterea ieșirii din țară a unui minor este provizorie şi executorie.

Iar dacă nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa şi nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte imediat (i se permite ieșirea din țară), până la soluţionarea litigiului asupra fondului .

Dacă minorul, cetățean român, are domiciliul sau reședința în străinătate, i se permite ieșirea din România, fără prezentarea unei declarații din care să rezulte acordul părintelui/părinților, dacă însoțitorul prezintă la controlul de frontieră documente care atestă faptul că minorul se deplasează în statul de domiciliu/reședință.

În situația în care minorul este însoțit de o terță persoană (alta decât părinții sau reprezentantul legal), aceasta trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar și, după caz, actul din care să rezulte calitatea de persoană desemnată din cadrul unei societăți comerciale autorizate, în condițiile legii, să desfășoare activități de transport internațional de persoane.

În cazul minorilor care se deplasează în străinătate pentru studii sau concursuri oficiale, este necesar doar acordul unuia dintre părinți.

NOR CURIER 555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 POSADA 3