SMART KIDS 930X122

examen detectivi particulari

Examen pentru detectivi particulari, la IPJ Argeș

Înscrierile pentru examenul de obținere a atestatului de detectiv particular au început, anunță IPJ Argeș.

Citiți și: Poliția Argeș, activitatea dedicată copiilor instituționalizați

Data limită pentru înscrieri este 16 februarie 2022, iar examenul va avea loc la data de 08 martie 2022.

Persoanele interesate de obţinerea atestatului de detectiv particular pot depune la sediul I.P.J.Argeş, până la data de 16 februarie 2022, inclusiv, dosarele personale întocmite conform art. 5 şi art. 6 din Legea 329/2003 (cu completările aduse prin O.U.G. nr.41/28.06.2016), în vederea susţinerii examenului ce va avea loc, în data de 8 martie 2022, orele 10.00, la sediul acestei instituţii.

Citiți și: Peste 150 de polițiști sunt pe teren pentru siguranța argeșenilor

Examenul pentru obținerea atestatului de detectiv particular va consta într-o probă scrisă, eliminatorie, precum și în susținerea unui interviu. În funcție de rezultatele obținute, candidații vor fi declarați ,,admis” sau ,,respins”.

Dosarul personal al candidatului trebuie să conțină următoarele:
a) cerere înscriere;

b) curriculum vitae;

c) actul de studii, în original și în copie, sau, dupa caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale, conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea 329/2003;

d) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în original și în copie, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea 329/2003, distinct de documentul prevazut la art. 6 alin. (1) lit. c) din Legea 329/2003, cu excepția absolvenților unei școli postliceale de detectivi;

e) certificat medical și certificat de atestare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat (cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii);

f) declarație din care să rezulte că îndeplinește condiția prevazută la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea 329/2003 (nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice);

g) dovada achitării tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștintelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale (tariful este în valoare de 139,28 lei și se achită la sediul I.P.J. Argeș – Serviciul Financiar).

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Inspector de poliție Tudor Paul Ionuț, la nr. de telefon 0248/607000, interior 20161.

Foto principal: descriptiv

SPALATORIE MURAY  555×222

Comentarii

New Profesional Consult 570×90