Donaris 930 x 122

locuințe sociale

Primăria Mioveni repartizează locuințe sociale

În luna decembrie, Primăria orașului Mioveni va repartiza un număr de locuințe sociale, devenite libere anul acesta, în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași.

Citiți și: Mioveni: Au fost aprobate noile criterii de acordare a burselor școlare

Persoanele interesate de organizarea procedurii de repartiție a locuințelor în cadrul Blocului B de la Grupul Școlar Colibași, trebuie să depună un set de documente la Registratura Primăriei Mioveni, până la data de 27 noiembrie 2021, inclusiv.

Lista documentelor care trebuie depuse în dosar, precum și Criteriile de repartizare a locuințelor se pot obține de la sediul compartimentul Sprijin Asociații Proprietari, Fond Locativ, tel. tel.0248 260 500 interior 116, fiind afișate la sediul Primăriei orașului Mioveni și postate pe site-ul  instituției: https://emioveni.ro/images/pdf/hotarari_adoptate/2016_2020/2020/_nr.145.pdf.

Citiți și: Repartiție de locuințe sociale la Mioveni

Repartizarea locuințelor din cadrul Grupului Școlar Colibași se face prin hotărâre a Consiliului Local în baza unui punctaj obținut de candidați pe baza criteriilor legale, obligatorii și eliminatorii în unele situații, fiecare dosar urmând a fi analizat de către Comisia de analiză și repartiție a locuințelor în baza Criteriilor de repartizare stabilite prin HCL nr. 145/2020.

Printre criteriile de bază se regăsesc următoarele condiții eliminatorii:

a) Titularul cererii de locuinţă trebuie să fie major și să aibă domiciliul pe raza oraşului Mioveni;

b) Titularul cererii de locuinţă şi membrii familiei sale- soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestora să nu deţină şi să nu fi deţinut în proprietate o locuinţă, să nu fi înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, să nu fi beneficiat de sprijinul statului în credite de execuţie pentru realizarea unei locuinţe, să nu deţină, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat şi să nu fi deţinut în calitate de chiriaş o locuinţă din fondul locativ de stat şi să fi fost evacuate pentru neplata chiriei şi/sau a utilităţilor;

NOTA: Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţe înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj(divorţ). De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în căminele de nefamilişti sau familişti (clădiri dotate cu cameră de locuit individual şi cu dependinţele, dotările şi utilităţi comune) persoanelor care şi-au îndeplinit obligaţiile de plată privind chiria şi utilităţile la zi, care au un comportament adecvat, lucru dovedit pe baza unei caracterizări din partea administratorului Blocului B-Grup Școlar Colibași.

c) Titularul cererii de locuinţă împreună cu membrii majori ai familiei trebuie să facă dovadă că realizează venituri care le permit să plătească chiria şi cheltuielile comune aferente locuinţei pe care o solicită;

d) Să nu fi refuzat repartiţia unei locuinţe cu chirie din cadrul Blocului B Grup Şcolar Colibaşi;

e) Titularul şi/sau membrii familiei care vor locui cu titularul şi vor fi înscrişi în Fişa locativă să nu figureze cu obligaţii restante la bugetul local.

Acte necesare pentru dosar locuinţe

1. Acte de identitate (B.I./C.I.) ale solicitantului, precum și ale tuturor persoanelor aflate în întreținere, care locuiesc împreună cu solicitantul (copie);

2. Certificate de naștere ale copiilor aflați în întreținerea solicitantului (copie);

3. Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

4.Declarație notarială pe propria răspundere (original) din care să rezulte:

– că solicitantul ori alt membru al familiei solicitantului nu deține sau nu a deținut o locuință în proprietate după data de 1 ianuarie 1990;

– că solicitantul nu beneficiază de alte venituri în afară de cele declarate ;

– numărul de persoane aflate în întreținerea solicitantului;

5. Copie contract închiriere (dacă e cazul);

6. Copie certificat medical (dacă este cazul);

7. Adeverințe de venituri în care să se menţioneze venitul net/lună (adeverințe salariu, cupon pensie, șomaj,etc) pe ultimele 12 luni;

8. Acte legal valabile care să ateste studiile solicitantului (copie);

9. Adeverință fisc pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani;

10. Adeverinţă rol agricol pentru toţi membrii cu vârsta mai mare de 18 ani,

11. Anchetă socială efectuată de DAS din cadrul Primăriei Mioveni;

12. Alte acte pe care Comisia de analiză le consideră necesare (Memoriu în care să fie descrisă situaţia locativă actuală a solicitantului, Certificat de atestare fiscală – de la Primăria Mioveni,etc).

Informații suplimentare se obțin de la Compartimentul Sprijin Asociații de Proprietari- Fond Locativ sau la tel.0248 260 500 interior 116.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Donaris 570×90

Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0774 587 441 sau un email la [email protected] și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0774 587 441