Donaris 930 x 122

angajare

Primăria Bradu angajează

Primăria Bradu angajează

Citiți și: O școală din Pitești angajează!

Primăria Comunei Bradu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de conducere, vacante, de director în cadrul Creșei Geamăna.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Citiți și: O primărie din Argeș angajează!

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 mai 2022: termenul limită de depunere a dosarelor;

16 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă – în sala mare de ședințe a Consiliului Local Bradu;

18 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Comunei Bradu, Str. Principală nr. 364, Județul Argeș, telefon: 0248/279.412, int. 216.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Un comentariu

  • Doina Mocanu spune:

    Buna ziua ma numesc Doina Mocanu sunt psiholog si am 65 ani nu stiu daca ma incadrez pt acest post va multumesc

SMART KIDS 570×90