930×122 POSADA 5

adr sud muntenia

SCHIMBARE MAJORĂ LA PALATUL ADMINISTRATIV

Schimbare majoră la Palatul Administrativ. Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, și directorul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, Liviu Mușat, au semnat astăzi contractul pentru finanțarea proiectului ”Creșterea eficienței enegetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, în Piaţa “Vasile Milea”, nr. 1, judeţul Argeş”.

Citiți și: Argeș! Doliu la Consiliul Județean!

Proiectul este derulat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 “Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice.

Alături de cei doi s-a aflat și vicepreședinta Consiliului Județean Argeș, Simona Brătulescu, împreună cu echipa de implementare a proiectului.

Citiți și: Argeș: Un nou consilier județean

Valoarea totală a contractului se ridică la 33.852.486,54 de lei (din care 24.632.758,82 de lei reprezintă valoarea nerambursabilă, iar 9.219.727,72 de lei este contribuţia beneficiarului).

Perioada de implementare a proiectului este de 39 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul general constă în creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ (Casa Albă din Pitești) în vederea sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumurilor de energie în vederea creşterii eficienţei energetice a Palatului Administrativ din Piteşti.

2.Reabilitarea din punct de vedere termic a Palatului Administrativ, pentru asigurarea condiţiilor optime și creşterii confortului termic şi a siguranţei desfăşurării activităţilor.

Vor fi derulate următoarele lucrări:

-se vor reabilita energetic anvelopa și planşeele peste subsolul construcţiei;

-se va înlocui tâmplăria (cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam tripan);

-se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare;

-se vor amplasa peste etajul tehnic 8 panouri solare cu câte 30 de tuburi vidate și două boilere a câte 1.000 de litri fiecare;

-realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, utilizând panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de deasupra etajului 5;

-se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat și se va realiza impermeabilizarea în zonele afectate de umiditate;

-se vor trata fisurile întâlnite la intradosul plăcilor de beton armat;

-se vor reface finisajele interioare și exterioare în zonele afectate de intervenții;

-se vor completa facilitățile solicitate de legislația în vigoare pentru adaptarea clădirii la cerințele persoanelor cu dizabilități, pentru sporirea confortului acestora;

-modernizarea sistemului de detecţie şi stingere a incendiilor;

-reabilitarea instalației de hidranți interiori și exteriori;

-construirea unui rezervor de incendiu echipat corespunzător.

“Grupul ţintă este format din beneficiarii direcţi – 347 de persoane (dintre care 200 de angajaţi din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Argeş, conform organigramei aprobate prin Hotarârea de Consiliu Judeţean nr. 62/30.03.2017, şi 147 de angajaţi ale celorlalte instituţii care ocupă spaţii în Palatul Administrativ) şi beneficiarii indirecţi – care vor simţi efectul implementării proiectului ca şi beneficiari colaterali (comunitatea locală).

Populaţia deservită prin proiect este formată din locuitorii judeţului Argeş, cărora le sunt destinate serviciile publice prestate la nivelul administraţiei publice locale.”, precizează Consiliul Județean Argeș.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

570 X 90 CAPRA 3