SMART KIDS 930X122

angajări

Penitenciarul Mioveni angajează!

Penitenciarul-Spital Mioveni scoate la concurs, din sursă externă, pentru încadrarea ca polițist de penitenciare, 2 posturi vacante de asistent medical (generalist).

Citiți și: Instituție importantă din Pitești angajează!

Termenul limită pentru depunerea dosarului complet de candidat este 31.01.2023, ora 15:00.

Condiţiile specifice de ocupare a postului:

Citiți și: Se fac angajări la stat, în Ministerul Educației!

I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate potrivit legii;

II. absolvent de studii medii sau postliceale în specialitatea asistent medical generalist, titularul unuia dintre titlurile oficiale de calificare prevăzute la Anexa nr.1 din O.U.G. nr. 144/2008 (absolvenţilor de studii superioare în specialitatea asistent medical generalist le sunt recunoscute studiile în vederea participării la concurs şi ocupării postului, dar pot fi încadraţi conform prevederilor specifice sistemului penitenciar, respectiv pe funcţii de agent de poliţie penitenciară – studii liceale);

III. membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România (sunt necesare certificat de membru şi aviz anual valabil pentru autorizarea exercitării profesiei sau alt document care să ateste dreptul de exercitare a profesiei de asistent medical generalist (adeverinţa prevăzută de art. 2 din Hotărârea nr. 35/2015), eliberate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România);

IV. cunoştinţe şi aptitudini practice necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu (se verifică prin probă practică eliminatorie);

V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi.

Probele de concurs:

a) proba practică de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;

b) interviul;

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Mi multe detalii despre concursul de angajare găsiți AICI.

555 X 222 CAPRA

Comentarii

SMART KIDS 570×90