930×122 CAPRA 5

clădiri

Se schimbă totul! Vestea momentului despre impozitele pe locuințe!

Se schimbă totul! Vestea momentului despre impozitele pe locuințe!

Citiți și: Acești proprietari vor fi scutiți de impozitul pe clădiri!

În conformitate cu prevederile OG 16/2022, modificată și completată prin Legea 370/2022, modalitatea de calcul a impozitului pe clădirile rezidențiale va suferi modificări semnificative începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Conform noilor reglementări din Codul fiscal, impozitul pe clădirile rezidențiale și anexele acestora se va calcula prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii.

Citiți și: Reduceri de impozite! Cine beneficiază

Valoarea clădirii va fi determinată prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă și a suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, conform Avocatnet.ro.

Utilizând valorile orientative din studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

În cazul în care valorile orientative sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor anterioare, se va aplica cota de 0,1% asupra valorii impozabile de la 31 decembrie 2022.

Cota impozitului va fi stabilită prin hotărâre a consiliului local.

Pentru determinarea valorii clădirii și a terenului acoperit, se vor utiliza valorile din studiile de piață aferente anului anterior.

Dacă valorile sunt exprimate în euro/mp, valoarea clădirii se va calcula prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate cu valoarea pe metru pătrat.

Utilizând cursul de schimb de la 31 decembrie a anului anterior.

Suprafața construită desfășurată a clădirii se va determina prin însumarea suprafețelor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv balcoane, logii, subsoluri și mansarde, exceptând podurile neutilizate, scările și terasele neacoperite.

Dacă dimensiunile exterioare nu pot fi măsurate, suprafața se va calcula prin înmulțirea suprafeței utile cu un coeficient de 1,4.

În situațiile în care studiile de piață nu conțin informații pentru anumite clădiri sau terenuri, impozitul se va calcula conform valorilor impozabile de la 31 decembrie 2022.

Se schimbă totul! Vestea momentului despre impozitele pe locuințe!

Autoritățile fiscale locale vor reîncadra clădirile mixte (rezidențiale și nerezidențiale) în baza situației existente la 31 decembrie a anului anterior.

De asemenea, contribuabilii vor primi comunicări privind valoarea clădirilor și a terenurilor, precum și impozitul aferent.

Lipsa unui răspuns în termen de 30 de zile va fi considerată acceptare tacită a datelor.

În cazul clădirilor renovate major, anul terminării lucrărilor se va actualiza, considerând anul recepției ca anul terminării.

Cu condiția ca valoarea clădirii să crească cu cel puțin 50% față de valoarea inițială.

Camerele notarilor publici au obligația de a realiza și actualiza anual studiile de piață.

Care trebuie să includă informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară.

Oferind o bază solidă pentru determinarea impozitelor pe proprietate.

555 X 222 POSADA 2
Pizza Sapori Italia 570 90