SMART KIDS 930X122

locuri de munca

Societate mare din Pitești ANGAJEAZĂ

SC APĂ CANAL 2000 SA organizează concursuri pentru ocuparea post de sudor la Secția Operare Apă Zona Metropolitană.

Citiți și: Se fac angajări la stat! Sute de locuri sunt disponibile

Pentru postul de instalator, sarcinile de bază constă în întreținere / montare a rețelelor de distribuție apă și de canalizare. Condițiile de participare la concurs sunt: ​​calificarea de instalator tehnico-sanitare și de gaze; disponibilitate de a participa prompt; constituie avantaj deținerea permisului de conducere categoria B, valabil.

Bibliografie pentru concursuri: noțiuni despre întreținere și reparații reguli de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (INSTALATOR de calificare / recalificare).

Citiți și: Posturi vacante în mari instituţii! Se face transfer la cerere!

Pentru postul de sudor, sarcinile de bază constă în participarea la intervenții programate și accidentale (avarii) în instalațiile și rețelele de apă pentru realizarea de suduri cu gaz, arc electric, flacăra oxiacetilenică sau alte procedee de topire și tăiere în vederea realizării unei structuri interne continue și omogene.

Condiții de participare la concurs sunt: ​​

-studii medii și calificare de sudor;

-apt din punct de vedere medical pentru lucrul la înălțime, pentru lucrul în condiții deosebite și pentru manuală a maselor;

-disponibilitate de deplasare promptă la avarii;

-experiența în domeniu constituie avantaj.

Bibliografie pentru concursuri:

-Tehnica securității muncii în atelierele de sudură, autor L. Drimer;

-Utilizarea și tehnologia sudării – manual pentru licee industriale și de matematică-fizică mecanică și matematică-fizică, clasa a XI-a și școli profesionale, autor I. Vasile;

-Ghidul lucrătorilor de sudare, tăiere, lipire, autori V. Popovici, S. Sontea, N. Popa, Milos, S. Nanu;

-Sudarea cu arc electric – ghid pentru autoinstruirea sudorilor, autori V. Berinde, I. Anghel;

-Memorator tehnic pentru montaj, volumul II;

Concursul constă într-un interviu ce include și aspecte practice.

Candidații vor depune cerere generală, Consimțământ și Informații la colectarea caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății „Clienți – Formulare‟), un curriculum vitae (CV) și copii ale: actului de identitate, documentar atestă calificarea în domeniu, permis de conducere (după caz), la ghișeul unic la societăți municipiul Pitești, bulevardul IC Brătianu nr. 24A, județul Argeș, până la data de 26.02.2021, Pentru informații suplimentare, vă puteți contacta telefonic 0248.217.399, lucrătoare, între orele 08.00-16.00.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

570 X 90 POSADA 3