930×122 CAPRA 5

apartament

APARTAMENT DE VÂNZARE

Apartament de vânzare. Primăria Mioveni informează că în urma organizării celei de a 7-a etape de depunere a solicitărilor pentru achiziționarea apartamentului 23 din blocul T14, acest apartament nu a fost vândut.

Citiți și: Pitești: A găsit ușa la apartament deschisă și a violat proprietara!

Pe cale de consecință, între 6 și 15 iunie 2018 va fi organizată o nouă etapă de depunere a solicitărilor. Cei interesaţi să cumpere apartamentul vor putea depune dosar în această perioadă.

Apartamentul are 63,77 de mp şi o terasă de 71,53 de mp. Valoarea lui este de 269.930 de lei.

Citiți și: Câte case și apartamente s-au vândut în Argeș în ultimul timp

Criteriile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească solicitanţii pentru a putea participa la licitaţia publică organizată în vederea vânzării acestui apartament:

-să fie tineri în vârstă de până la 40 de ani, indiferent de starea civilă (necăsătoriţi sau căsătoriţi);

-să nu fi deţinut fiecare în parte şi să nu deţină în proprietate o locuinţă;

-titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei sau singur (în funcţie de starea civilă a acestuia) să realizeze venituri (confirmate prin documente justificative) care să le/îi permită achitarea în rate a locuinţei: veniturile lunare ale familiei/solicitantului să fie de 3 ori mai mari decât cuantumul ratei lunare (calculate raportat la preţul de pornire al licitaţiei) + dobânda (4%/an);

-titularul cererii împreună cu membrii majori ai familiei sau singur să facă dovada deţinerii sumei care se solicită drept avans (minimum 10% pentru apartamentele cu 2 camere);

-cel puţin unul dintre soţii membri ai familiei care solicită cumpărarea unei unităţi locative sau solicitantul (dacă acesta este necăsătorit) să aibă domiciliul pe raza administrativ-teritorială a oraşului Mioveni stabilit cel mai târziu pe data de 1.01.2017 sau să fie angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată al unei societăţi de pe raza UAT Mioveni (contractul de muncă să fie încheiat înainte de 1.01.2017);

-să nu aibă datorii la bugetul local;

-să prezinte 3 giranţi. În situaţia în care solicitanţii/solicitantul nu pot/nu poate prezenta 3 giranţi, se poate achita preţul adjudecat al apartamentului licitat prin contractarea unui credit bancar prin programul Prima Casă (în această situaţie, avansul pe care trebuie să-l deţină solicitantul este de minimum 10% din preţul de pornire al licitaţiei pentru apartamentul respectiv, conform HCL nr. 53/2016).

Dosarele care se vor depune vor fi alcătuite din următoarele documente:

-copii după cărţile de identitate ale membrilor familiei/solicitantului;

-copie după contractul de muncă (dacă este cazul) al solicitantului sau adeverinţă eliberată de angajator (cu sediul pe raza UAT Mioveni), din care să rezulte că solicitantul este angajat cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată înainte de 1.01.2017;

-certificat de căsătorie (dacă este cazul);

-documente justificative din care să rezulte obţinerea unor venituri care să le permită achitarea locuinţei;

-dovada deţinerii avansului solicitat de Consiliul Local prin HCL nr. 53/17.11.2016 (10% pentru apartamentele cu 2 camere);

-declaraţie notarială a fiecărui soţ/solicitantului că nu deţin şi nu au deţinut în proprietate o locuinţă;

-dovada cu privire la achitarea tuturor obligaţiilor faţă de bugetul local;

-declaraţii notariale şi adeverinţe pentru giranţi;

-dovada preaprobării de către bancă a dosarului de credit prin programul Prima Casă, pe baza veniturilor solicitanţilor (dacă este cazul).

Persoanele interesate pot solicita informaţii suplimentare la Biroul Patrimoniu din Primăria oraşului Mioveni (etajul 2, camera 17).

Blocul, situat pe strada 1 Decembrie din orașul Mioveni, vis-a-vis de biserica “Adormirea Maicii Domnului”, are 25 de unităţi locative, 10 locuri de parcare în demisol şi alte 15 în exterior, iar investiţia a fost realizată cu fonduri de la bugetul local.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

570 X 90 CAPRA 3