New Profesional Consult 930 x 122

autorizaţie

Anunț foarte important din partea ITM! Toți angajatorii sunt vizați

Anunț foarte important din partea ITM! Toți angajatorii sunt vizați

Citiți și: ITM, cu lupa pe angajatori: Nereguli deosebit de periculoase și riscante

Inspectoratul Teritorial de Muncă aduce lămuriri cu privire la obținerea autorizației de funcționare pentru securitate și sănătate în muncă:

,,În urma solicitărilor adresate instituției noastre cu privire la obținerea autorizației de funcționare din punctul de vedere al securității și sănătății în muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș informează următoarele:

Citiți și: ITM, nereguli grave și sancțiuni drastice! Angajați în pericol

Potrivit prevederilor art.13 lit.c din Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și art.6, alin.1 din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii (cu excepția persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice pentru care autorizarea funcționării se efectuează de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș în temeiul Legii nr.265/2022), care nu au obținut de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Argeș Certificatul constatator privind autorizarea activităților desfășurate, au obligația solicitării autorizării de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă a tuturor activităților desfășurate la sediul principal, sediile secundare și în afara acestora, anterior începerii desfășurării acestora.

În consecinţă, potrivit normelor metodologice precizate mai sus, inspectoratele teritoriale de muncă autorizează următoarele tipuri de persoane juridice:

 – instituţiile statului;

 – primăriile;

 – unităţile de învăţământ;

 – societăţile agricole;

 – cabinetele de avocaţi;

 – notariatele;

 – ONG-uri;

 – asociațiile.

Anunț foarte important din partea ITM! Toți angajatorii sunt vizați

În acest sens, angajatorul are obligaţia să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea o cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, disponibilă și pe site.ul I.T.M Argeș la secțiunea https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-arges/autorizari/avize/acte ;

Cererea va fi însoţită de următoarele acte:

-copii ale actelor de înfiinţare ale unității (certificat de înregistrare fiscală, document înființare unitate, act proprietate/ închiriere/ comodat spațiu/ spații desfășurare activitate).

-declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, disponibilă și pe site.ul I.T.M Argeș la secțiunea https://www.inspectiamuncii.ro/web/itm-arges/autorizari/avize/acte ;

Termenul de eliberare a certificatului constatator este de 5 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.

Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe propria răspundere, dă dreptul angajatorilor să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut certificatul.

Nerespectarea dispozițiilor legale privind  obținerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei, conform prevederilor art. 39, alin. (2) din  Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă actualizată.”, se arată în comunicat.

SMART KIDS 555×222

Comentarii

2 comentarii

  • Victor Radoi spune:

    hârtii hârtii nk concret fapte nu vorbe nu amenzi ” aceasta locație funcționează fără autorizație psi,ITM…funcționează cu o declarație pe propria răspundere cum funcționează ? nu are autorizație trebui rasa de pe fața pământului .nu amenzile protejează viața noastră ci faptele ..

  • Kornisch Miklosz spune:

    Ar fi bine I.S.U+I.T.M să se ducă și la Vălenii de Munte să vadă stația G.P.L care este chiar lângă Colegiul ,,Constantinescu Romeo”!

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570×90 MAIA