Donaris 930 x 122

construcţie

Cum poți construi pe terenul altei persoane?

Cum poți construi pe terenul altei persoane?

Citiți și: Soluționarea alternativă și rapidă a litigiilor cu banca

Dreptul de proprietate conferă titularului trei atribute, posesia, folosința și dispoziția, adică dreptul de a stăpâni lucrul, de a-l utiliza, de a-i culege fructele (spre exemplu chiria) și, de a hotărî asupra acestuia.

Având atributul dispoziției (de a hotărî asupra lucrului) proprietarul poate dezmembra (disocia) atributele dreptului de proprietate și le poate împărți mai multor persoane.

Citiți și: „Aripile” încep să zboare!

Dreptul de superficie este un drept real, care constă în dreptul de proprietate pe care îl are o persoană (care este denumită superficiar) asupra construcțiilor, plantațiilor sau asupra altor lucruri care se află pe un teren ce aparține unei alte persoane, precum și dreptul de folosință al superficiarului asupra terenului.

Pentru a concretiza definiția acestui drept de superficie, trebuie să oferim un exemplu: socrii oferă copiilor dreptul de a construi o casă pe terenul lor.

În acest sens, preferabil este să se încheie o convenție prin care socrii să cedeze copiilor dreptul de a folosi terenul  și de a construi o casă pe o perioadă de 99 de ani.

Astfel, proprietarul terenului nu pierde dreptul de proprietate, ci doar cedează, oferă dreptul de folosire asupra acestuia.

Folosința terenului poate fi oferită gratuit sau poate fi oferită în schimbul unei sume de bani.

Pentru superficiar, deși nu este proprietarul terenului, dreptul de superficie îi oferă dreptul de a folosi terenul respectiv, cât și dreptul de proprietate asupra construcției.

Cum poți construi pe terenul altei persoane?

Astfel, el poate hotărî cu privire la construcție (poate să o închirieze, poate să o vândă etc.).

Dispozițiile legale prevăzute în Codul civil stabilesc 3 modalități prin care dreptul de superficie poate fi dobândit:

– în temeiul unui act juridic (convenție, înțelegere între părți);

– prin uzucapiune;

– prin orice alt mod prevăzut de lege.

De exemplu, o societate dorește să construiască o clădire de birouri pentru desfășurarea activității de către angajații săi.

Pentru că nu beneficiază de resursele financiare necesare pentru achiziționarea unui teren și pentru construcția clădirii, aceasta decide să încheie o convenție cu o alta societatea prin care îi este cedată folosința terenului și dreptul de a construi clădirea pe acel teren.

Astfel, prima persoana juridică devine proprietara clădirii de birouri și capătă dreptul de folosință asupra terenului de la a doua societate.

Folosința terenului este limitată, prin lege, la terenul pe care se construiește efectiv clădirea și terenul necesar accesului în clădirea respectivă.

555 X 222 CAPRA
New Profesional Consult 570×90