930X122 MAIA

carantină

Hotărâre CJSU, acum. Intrăm în case odată cu găinile şi ieşim din magazine cel târziu la 18

În urmă cu puţin timp, Prefectura Argeş a comunicat Hotărârea CJSU nr. 25 privind măsurile care se aplică în mai multe localităţi din judeţ, inclusiv Piteşti. Măsurile intră în vigoare din această noapte (ora 0) şi se aplică în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, pentru o perioadă de 14 zile începând cu 10 aprilie.

Citiți și: Noi reguli de intrare în România

 

Citiți și: Zeci de localităţi din Argeş cu rată de infectare ZERO. La cât a ajuns incidenţa în Piteşti

 

„Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Argeş întrunit în şedinţa extraordinară în data de 09.04.2021, ora 13.00 a luat următoarea HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, localităţi în care incidenta cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 locuitori şi mai mică de 7,5/1.000 de locuitori se stabilesc următoarele măsuri:

a) Este interzisa circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodariei fără restricţii, dupa ora 20.00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică;

b) Este permisă funcţionarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii inchise şi/sau deschise, publice şi/sau private, până la ora 18.00, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică; în intervalul orar 18.00 – 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

c) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată in spatii inchise in domeniul salilor de sport/fitness;

(2) Masurile prevazute la alin.(1) se aplica in perioada stabilita in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. (1) Pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, localitati în care incidenţa cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori se stabilesc următoarele masuri:

a) Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfaşoara activitati de preparare, comercializare şi consum a produselor alimentare şi/sau bauturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor,in interiorul cladirilor;

b) Este permisa activitatea restaurantelor §i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altar unitati de cazare, doar pentru persoanele cazate in aceste unitati;

c) Masurile prevazute Ia alin.(1) $i (2) se aplica şi operatorilor economici care desfa$oara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de eel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, in conformitate cu prevederile H.G.nr.293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei fncepand cu data de 14 martie 2020, precum i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, anexa 3, art.6, punctu/ 3, cu modificările şi completarile ulterioare.

d) Este interzisa activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc;

e) Sunt interzise activitatile in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole şi/sau concerte ;

f) Pentru operatorii economici prevazuti la lit a) şi b), a caror activitate a fast restrictionata sau inchisa se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi bauturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consuma in interiorul cladirilor.

(2) Masurile prevazute la alin.(1) se aplica in perioada stabilita in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.3. (1) Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfaşoara activitati de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau bauturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, in interiorul cladirilor, in intervalul orar 05.00 – 21.00, fara a depaşi 30% din capacitatea maxima a spatiului, in toate localitatile din judetul Argeş, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 2.

(2) Se permite activitatea restuarantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, in intervalul orar 05.00 – 21.00, fara a depaşi 30% din capacitatea maxima a spatiului, in toate localitatile din judetul Argeş, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 2.

(3) Se permite activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, in intervalul orar 05.00 – 21.00, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului, in toate localitatile din judetul Argeş, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 2.

(4) Se permit activitatile in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole i/concerte, fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului, in toate localitatile din judetul Arge, cu exceptia celor prevazute in anexa nr. 2.

(5) Masurile prevazute Ia punctele (1) i (2) se aplica i operatorilor economici care desfa oara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperi, plafon sau tavan i care sunt delimitate de eel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent in conformitate cu prevederile HG nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei fncepand cu data de 14.03.2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, anexa 3, art. 6, pet. 3, cu modificarile i completarile ulterioare.

(6) Măsurile prevazute la alin. (1) – (5) intra în vigoare începand cu data de 10.04.2021 ora 00.00 pentru o perioadă de 14 zile.

Art.4. Desfaşurarea activitatii operatorilor economici din judetul Argeş se va realiza cu respectarea conditiilor de limitare a raspandirii COVID-19 stabilite prin ordinele comune ale ministerelor de resort care vor stabili concret numarul maxim de persoane carora le este permis, simultan, accesul in interiorul incintelor acestora raportat la suprafata obiectivelor.

Art.S. (1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Argeş va comunica prezenta hotarare tuturor entitatilor responsabile cu aducerea sa la indeplinire, pentru luare la cunoştinta şi conformare.

(2) Conducatorii institutiilor şi entitatilor publice din judetul Argeş vor asigura punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei hotarari, in caz contrar intrand sub incidenta sancţiunilor prevazute de lege.

(Foto: descriptiv)

Supernova_2022_januar_web_bannerji_555x222_ROM

Comentarii

Un comentariu

  • LARISA spune:

    Nu este posibil sa fim constrinsi in asemenea mod sa-ti fie luat dreptul la libera circulatie.

570 X 90 CUMPANA 3