EcoMoto 930×122

cristina lețu

Întrebări și răspunsuri despre procedura de dare în plată

Întrebări și răspunsuri despre procedura de dare în plată

Citiți și: Modalități de combaterea și înlăturare a situațiilor de alienare parentală

Legea de dare în plată reglementează dreptul anumitor consumatori de a se exonera definitiv de obligațiile asumate în relația cu instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare iar procedura se demarează prin transmiterea unei notificări de dare în plată.

Notificarea de dare în plată este un act juridic unilateral care produce efecte obligatorii pentru emitentul său, este irevocabilă și nu poate fi revocată fără ca această operațiune să atragă răspunderea juridică.

Citiți și: Știți care sunt criteriile în funcție de care se stabilește competența instanțelor de judecată civilă?

Acest mecanism reprezintă o ofertă de contractare neechivocă adresată creditorului ca, în cazul în care nu este de acord cu revizuirea contractului de credit în condițiile propuse de către debitor, să accepte luarea în plată în schimbul stingerii obligațiilor debitorului care îi incumbă în temeiul contractului de credit.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ TRANSMITEREA NOTIFICĂRII? (CE FAC DACĂ DORESC REECHILIBRAREA ȘI NU DAREA ÎN PLATĂ)?

Notificarea va cuprinde atât o solicitare de reechilibrare a contractului cât și o dată de convocare pentru încheierea actului de dare în plată.

În situația în care creditorul contestă notificarea se va ajunge la un litigiu unde debitorul consumator va solicita instanței de judecată, cu prioritate, reechilibrarea contractului.

În situația în care creditorul nu contestă dar nici nu se ajunge la o soluție de reechilibrare până la data prezentării în fața notarului, debitorul consumator are opțiunea să nu se prezinte la notar.

Acest lucru valorează o renunțare la procedură și implicit, o anulare a notificării.

Trimiterea notificării  nu oblige debitorul să dea în plată imobilul,operațiunea propriu zisă se încheie în fața notarului public după îndeplinirea mai multor formalități.

După anularea procedurii, debitorul consumator va trebui să solicite repunerea în scadență a creditului și să plătească sumele datorate pe perioada suspendării.

După acest moment are opțiunea de a formula o acțiune de reechilibrare a creditului, pe calea dreptului comun.

CE CONDIȚII trebuie TREBUIE SĂ ÎNDEPLINESC PENTRU A ACCESA MECANISMUL DE DARE ÎN PLATĂ?

Acest mecanism reprezintă o ofertă de contractare neechivocă adresată creditorului ca, în cazul în care nu este de acord cu revizuirea contractului de credit în condițiile propuse de către debitor, să accepte luarea în plată în schimbul stingerii obligațiilor debitorului care îi incumbă în temeiul contractului de credit.

Atât timp cât, sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate  ( creditorul este o instituție financiară, debitorul  are calitatea de consumator, creditul contractat a fost în suma de maxim 250.000 Euro, s-a instituit o  garanție imobiliară, debitorul nu este condamnat penal în legătură cu creditul) și condiția impreviziunii creditorul este obligat să accepte luarea în plată, fără nicio altă condiție suplimentară.

DACĂ AM UN DOSAR DE DARE ÎN PLATĂ ÎN CURS, RENUNȚ LA EL ȘI FAC A DOUA NOTIFICARE?

Există o practică a instanțelor, care statuează că debitorul nu poate renunța la notificare cu consecinţa rămânerii contestației creditoarei fără obiect.

Întrebări și răspunsuri despre procedura de dare în plată

În majoritatea cazurilor, veți putea face o a doua notificare după finalizarea primului proces și analiza hotărârii primite de către un specialist.

De exemplu, dacă s-a constatat definitiv că nu aveați calitatea de consumator la momentul încheierii contractului, a doua notificare va fi contestată cu succes de creditor.

POT FACE A DOUA NOTIFICARE DE DARE ÎN PLATĂ, ÎN TEMEIUL NOII LEGI, DACĂ AM PIERDUT PRIMUL PROCES?

Pentru debitorii care au pierdut definitiv, fie prin excluderea riscului valutar ca motiv de impreviziune fie datorită unei analize eronate ce viza veniturile, se poate transmite o nouă notificare în temeiul noii legi.

Atenție însă: hotărârea anterioară trebuie analizată de un specialist , apărarea cea mai des întâlnită este invocarea de către creditor a autorității/puterii de lucru judecat.

Trebuie formulate apărări extrem de tehnice asupra acestui aspect.

Nu trataţi cu uşurinţa problema.

Înainte de a formula o a doua notificare este recomandat să reglementați situaţia creditului, ca şi consecinţă a primei notificări.

CE OPȚIUNE AM DACĂ DEȚIN UN CREDIT ÎN CHF GARANTAT CU UN TEREN NECONSTRUIT?

Creditele garantate cu teren/spații comerciale, etc nu se încadrează în condiţiile de admisibilitate ale legii de dare în plată.

Debitorii care doresc să REECHILIBREZE acest tip de contracte au opțiunea să acceseze o acțiune de reechilibrare a contractului în care vor invoca teoria impreviziunii, fără a apela la legea dării în plata (la această acțiune pot apela și debitorii NON-CONSUMATORI, INCLUSIV PERSOANELE JURIDICE).

Întrebări și răspunsuri despre procedura de dare în plată

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

NOR EXPRES 570×90