Donaris 930 x 122

autorizație construcție

Modalități de intrare în legalitate pentru construcțiile edificate fără autorizație de construire

Modalități de intrare în legalitate pentru construcțiile edificate fără autorizație de construire

Citiți și: Cum recuperăm actele de stare civilă pierdute?

În situaţia în care se edifică o construcţie fără autorizaţie de construire, dar ea întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate ,,rezistenţă mecanică şi stabilitate” privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate ,,securitatea la incendiu”,  după emiterea Acordului de mediu.

Atunci când autoritatea administrației publice competente a emis un proces-verbal de constatare a contravenției prin care a dispus măsura menținerii construcțiilor realizate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia și se acordă un termen în vederea intrării în legalitate, iar contravenientul nu se conformează se dispune desființarea.

Citiți și: Ședințele adunărilor generale ale asociației de proprietari

Există și posibilitatea intabulării directe la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a construcțiilor edificate fără autorizație și fără recepție, în baza unui certificat de atestare/ a unei adeverințe privind edificarea construcției și a unei documentații cadastrale.

Această ipoteză vizează situația în care, împlinirea termenului de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii faptei contravenționale, nu mai permite aplicarea sancțiunilor.

Modalități de intrare în legalitate pentru construcțiile edificate fără autorizație de construire

Certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, inclusiv cu încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale.

În situația în care, în expertiza tehnică se constată neîndeplinirea tuturor cerințelor fundamentale și a celor relative la încadrarea în reglementările de urbanism, nu se eliberează certificatul de atestare/adeverința privind edificarea construcției.

În concluzie, intrarea în legalitate prin intabularea directă a construcției, fără autorizație și recepție poate avea loc doar ulterior împlinirii termenului de prescripție a răspunderii contravenționale (și este posibilă doar dacă fapta s-ar califica drept contravenție, iar nu drept infracțiune).

Iar intrarea în legalitate prin autorizarea post factum poate fi dispusă de autoritatea competentă, în principal, odată cu dispunerea sancțiunii contravenționale sau penale principale, deci anterior împlinirii termenului de prescripție a răspunderii contravenționale sau penale (care este tot de 3 ani ) sau de către instanța de judecată.

NOR CURIER 555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 POSADA 3