930 x122 grota rece

curtea de apel

Protest în Justiție: Judecătorii înfruntă schimbările salariale propuse de Guvern

Protest în Justiție: Judecătorii înfruntă schimbările salariale propuse de Guvern

Citiți și: Protest uriaș la Carrefour!

Astăzi, membrii Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Pitești s-au adunat, în ședința din data de 14.12.2023, având pe ordinea de zi suplimentată:

,, – Exprimarea unui punct de vedere referitor la proiectul de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțelor.

Citiți și: Atenție, șoferi! Trafic paralizat pe autostradă!

 – Aderarea/susținerea scrisorii deschise transmisă de președinții curților de apel cu privire la acelaşi proiect de act

 – Adoptarea unei forme de protest în legătură cu proiectul de Ordonanță de Urgență prin care Guvernul intenționează înlocuirea obligației de plată a drepturilor salariale recunoscute în favoarea personalului din familia ocupațională Justiție cu acordarea de titluri de plată.”

Judecătorii prezenți și-au exprimat un punct de vedere în unanimitate, în legătură cu proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, în sensul că:

 ,,- intenția executivului de a acorda personalului din justiție <titluri de plată> pentru drepturile salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești definitive este contrară principiului independenței justiției, apreciat din perspectiva componenței financiare, reprezentată de drepturile salariale ale personalului din sistemul judiciar, potrivit 124 alin.3 și art.133 alin.1 din Constituția României.

 – este discriminatorie, contrar dispozițiilor art.16 din Constituție și art.14 din E.D.O., fiindcă privește numai categoria personalului ce face parte din familia ocupațională Justiție, nu și celelalte categorii profesionale, ale căror drepturi salariale recunoscute prin hotărâri judecătorești sunt plătite de la bugetul public.

 – este contrară dreptului de proprietate al creditorilor, încălcând dispozițiile 44 din Constituție și art.1 din Protocolul nr.1 la C.E.D.O.

 – ignoră cerințele de calitate a legii, de a avea un caracter previzibil și de a nu crea dificultăți insurmontabile în realizarea drepturilor creditorilor, acestea fiind drepturi salariale, cu un regim juridic special, în ceea ce privește plata către beneficiari.

 – instrumentul de plată propus de către Guvern reprezintă o instituție juridică nouă, ce nu beneficiază de o reglementare clară și previzibilă, nefiind definit de lege, iar, pe de altă parte, prin reglementarea impusă, acestea limitează în mod esențial dreptul de proprietate, respectiv dreptul de dispoziție, în sensul că sunt netransmisibile și nu sunt purtătoare de dobânzi.

 – prin interzicerea executării drepturilor de creanță, în condițiile prevăzute de lege, este încălcat dreptul la un proces echitabil, potrivit art.6 din C.E.D.O., așa cum a dezlegat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Hornsby împotriva Greciei, Jasiuniene împotriva Lituaniei, Qufraj Sh.p. k. împotriva Albaniei și Stere contra României.

 – potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, executarea unei hotărâri sau a unei decizii judecătorești face parte integrantă din <proces>, refuzul statului contractant de a executa hotărârea fiind de natură să încalce dreptul oricărei persoane de acces la instanță, neexecutarea fiind contrară dreptului de proprietate recunoscut și garantat oricărei persoane.

 – drepturile salariale recunoscute în favoarea personalului din justiție, prin hotărâri judecătorești definitive se încadrează în noțiunea de <bun> în înțelesul art. 1 din Protocolul nr.I la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Plata acestor drepturi a fost eșalonată, în mod succesiv, pe o durată de 5 ani.

Propunerea executivului de acordare a titlurilor de plată cu valorificare pe o perioadă de încă 7 ani este de natură să prelungească în mod excesiv și nejustificat executarea hotărârilor judecătorești sau a actelor administrative, după caz, contrar drepturilor fundamentale recunoscute de Constituția României și C.E.D.O.”, se arată în comunicat.

De asemenea, refuzul puterii executive de a pune în executare, în mod corespunzător, o hotărâre judecătorească definitivă este contrară principiilor statului de drept privind respectarea autorității de lucru judecat și principiul separației puterilor în stat.

Protest în Justiție: Judecătorii înfruntă schimbările salariale propuse de Guvern

Prin intenția puterii executive de a schimba modalitatea de plată a drepturilor salariale se urmărește încălcarea acestor principii fundamentale.

Potrivit punctului de vedere exprimat, în unanimitate, membrii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curții de Apel Pitești au hotărât:

,,  – reducerea activității de judecată, începând cu data de 14 decembrie 2023, orele 14.00, pe o perioadă nedeterminată, urmând să fie judecate numai cauzele cu caracter urgent, în materia penală și nonpenală, respectiv:

 – în materie penală: cauze în care sunt inculpați sub imperiul măsurilor preventive, cauze de competența judecătorului de drepturi și libertăți, cauze în care există riscul împlinirii termenului de prescripție în următoarele 6 luni, cauze în materia executării pedepsei, verificarea măsuri lor asigurătorii, incidentele procedurale.

 – în materie non-penală: ordonanțe președințiale, măsuri asigurătorii, suspendare provizorie executare, adopții și plasamente, achiziții publice având ca obiect dispozitive și echipamente medicale, medicamente și hrană din spitale, incidentele procedurale referitoare la aceste cauze.

 – menținerea revendicărilor privind plata drepturilor salariale, precizate în Hotărârea nr.6 din 11.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curții de Apel Pitești;

 – susținerea revendicărilor personalului auxiliar de specialitate și conex din cadrul instanțelor de judecată;

 – susținerea punctului de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, exprimat în ședința din 14.12.2023, în legătură cu proiectul de Ordonanță privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuieli lor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

  • însușirea „Scrisorii deschise” a președinților curților de apel din țară.„, potrivit comunicatului de presă trimis publicației noastre.

    Foto: Arhivă/Descriptiv

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570×90 MAIA