New Profesional Consult 930 x 122

cristina lețu

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Schimbarea numelui pe cale administrativă

Citiți și: Întrebări și răspunsuri despre procedura de dare în plată

Persoana care solicită schimbarea numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea pe cale administrativă va depune o cerere la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor, aflat în subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului în a cărui raza teritorială își are domiciliul, justificând temeinic demersul pe care vrea să îl parcurgă.

Cu titlu exemplificativ, sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă în următoarele cazuri:

Citiți și: Procedura de recuperare a sumelor restante la Asociația de Proprietari

– când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

– când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește să îl obțină, făcând dovadă cu privire la aceasta, precum și asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

– când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

– când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, și dorește schimbarea acestuia;

– când persoana în cauză poartă un nume de familie de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc;

– când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să revină la numele dobândit la naștere, etc.

Cerere de schimbare de nume trebuie să fie însoţită de următoarele:

– copii xerox de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui, cu viza ofițerului de stare civilă, cu mențiunea ”conform cu originalul” ,

– un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an,

– consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei,

– copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare ( pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinți sau, cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore),

– cazierul judiciar și cazierul fiscal ale solicitantului,

– orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.

Publicarea cererii de schimbare a numelui în M.Of. se realizează pe baza unei cereri-tip în original, cu viza oficiului de stare civilă (viza constă în semnătura ofiţerului de stare civilă şi ştampila oficială a primăriei – cea cu stema României).

Schimbarea numelui pe cale administrativă

La cerere se va anexa copia certificatului de naştere şi a cărţii de identitate.

În acest scop, fie vă prezentaţi personal la sediul Centrului pentru relaţii cu publicul unde veţi depune cererea de publicare în original, însoţită de copia certificatului de naştere şi a cărţii de identitate.

Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinți sau, cu încuviințarea autorității tutelare, de tutore.

Dacă părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

(2) Când cererea de schimbare a numelui minorului este făcută de către unul dintre părinți, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică.

Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicție ori este declarat judecătorește dispărut sau decăzut din drepturile părintești.

Dispoziția de respingere a cererii de schimbare a numelui se comunică solicitantului de către serviciul public județean sau, după caz, al municipiului București, în termen de 10 zile de la emitere.

(2) Dispoziția de respingere a cererii de schimbare a numelui poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare

În ziua în care se publică anunţul veţi putea intra în posesia exemplarului de monitor, achitând 11.6 lei la casieria din incinta Centrului pentru relaţii cu publicul.

[555x222px]KV_WinterSale_epitesti

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 CAPRA 3