New Profesional Consult 930 x 122

cl pitesti

CEL MAI VEHEMENT CONTESTATAR AL BLOCULUI LUI MARIO PĂUN ACUZĂ AUTORITĂȚILE LOCALE DE „MINCIUNĂ PRIN OMISIUNE”

Petre Ciucă, cel mai vehement contestatar al noului bloc din str. Smeurei, atrage atenția asupra unor „minciuni prin omisiune” avansate în Consiliul Local Pitești ca justificare pentru adoptarea proiectului cunoscutului om de afaceri piteștean Mario Păun (beneficiar, alături de Luminița Păun și Mihai Păun), proiect care se referă la aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei clădiri de locuinţe colective și spații cu altă destinație (S+DS+P+4E+5Er).

Citiți și: Primăria Pitești pregătește proiecte pentru creșe, blocuri, parcuri și locuințe pentru tineri

Un proiect care a trecut de Consiliul Local, deși una dinte comisiile CL Pitești (Comisia Juridică – nr 5 – din care fac parte Radu Bănică – președinte; Ionuț Olariu – secretar; Narcis Sofianu) a dat aviz negativ, înaintând chiar un raport explicit prin care a sesizat probleme care se regăsesc și într-o plângere prealabilă înaintată Consiliului Local Pitești, imediat după aprobarea proiectului, de către același Petre Ciucă (vecin al viitorului bloc, care, încă din faza consultărilor publice, și-a exprimat nemulțumirile referitoare la umbrirea imobilelor din jur, afectarea intimității vecinilor, la faptul că, odată cu mărirea numărului de utilizatori, infrastructura rutieră și rețelele utilitare, considerate subdimensionate, nu vor putea prelua și locuințele colective propuse, dar și cu privire la necorelarea prevederilor PUZ de Zona Centrală cu Planul Urbanistic de Detaliu pentru construcția propusă și la retragerile față de limitele laterale și posterioare.

După ședința în care proiecul a primit girul CL Pitești, omul a sesizat faptul că hotărârea a fost emisă în mod nelegal și netemeinic.

Citiți și: Piteșteanul Robert Glință, vizită simbol la Bazinul Olimpic Pitești!

Petre Ciucă spune, printre altele, că raportul de informare și consultare publică conține neadevăruri.

Obiecțiile mele înregistrate la Primăria Pitești cu nr 48327/10.1,2019 au fost de cu totul altă natură față de cele depuse la primul proiect PUD și privesc în principal încălcarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aprobat prin HCL 204/2004. Nu este specificat în PUZ Zona Centrală că zona respectivă este propusă pentru densificare. Mai mult decât atât, strada Smeurei este specificată ca una cu probleme de trafic, probleme care ar fi și mai mari în cazul aprobării construcției unui imobil de anvergură celui specificat în PUD. În zonă există un singur imobil cu înălțimea de 6 niveluri, iar acela este situat la intersecția Smeurei – Armand Călinescu, nu de-a lungul străzii Smeurei. Zona este una preponderant populată cu locuințe în regim de înălțime mic și foarte puține sunt nerenovate (…)„, atrage atenția piteșteanul, care a semnalat aceste aspecte, la sfârșitul lunii ianuarie, Instituției Prefectului Argeș.

Primăria Pitești a formulat un punct de vedere referitor la plângerea sa prealabilă care combate problemele invocate de petent, șeful comisiei de urbanism din cadrul CL Pitești, Cristian Gentea, concluzionând, luna trecută (când punctul de vedere la plângerea prelabilă a fost votat în Consiliul Local Pitești), că acesta „este clar” (Vezi declarație VIDEO)

Petre Ciucă arată că situația e mult mai tulbure decât sugerează șeful comisiei de urbanism

Petre Ciucă îl contrazice însă pe Gentea, explicând că situația e mult mai tulbure decât sugerează șeful comisiei de urbanism.

Domnul Gentea a spus că am cerut numai o deplasare de la 4,3 metri la 5 metri. Această afirmație este trunchiată și deci nici nu merită atenție. Este ceea ce autoritățile au exersat în ani: <<minciună prin omisiune>>.

Pentru exemplificare vă trimit plângerea și răspunsul primit de la primărie.

Până și faptul că răspunsul este al Direcției Arhitect Șef și nu al Consiliului Local (așa cum cere legea) arată cât de mult abuzează puterea de poziția pe care o are și atitudinea de profund dispreț arătată cetățeanului.

Iată cum Primăria ne îndeamnă să batem drumul sălilor de judecată pentru a ne obține dreptatea. Pentru că ei sunt prea politizați pentru a putea fi obiectivi”, spune, pentru ePitești. Petre Ciucă.

Piteșteanul spune că la aprobarea proiectului s-ar mai fi trecut cu vederea și alte aspecte: „Cum vă explicați că deși investitorul spune că a scăzut înălțimea primului proiect, în amândouă variantele de proiect (2018 și 2019) înălțimea la cornișă este de 21 de metri?„.

(Citește Răspunsul Primăriei la Plângerea Prealabilă depusă de petent).

Omul a făcut o sesizare și către Instituția Prefectului Argeș

Iată ce semnala, printre altele (în urmă cu aproape două luni), Petre Ciucă Serviciului „Verificarea Legalitatii actelor, contencios administrativ“ din cadrul Instituției Prefectului Argeș.

() Atat investitorul, cât și Primăria au ales să interpreteze legea „în diagonală“ și „pe sărite“. Acolo unde legea are prescripții limitative pentru zona Centru Vechi, ele sunt ignorate și sunt aplicate prevederi aferente zonei Centrul Nou. Acolo unde prevederile aferente Zonelor de locuințe de tip LA2 este limitează, sunt alese prevederile generale ale Centrului Vechi.  

Documentația încalcă actul normativ HCL 204/2014 prin care s-a aprobat Planul Zonal Centru:

-Nu respectă regimul de înălțime. Legea îi dă dreptul la maximum 12 metri, dar proiectul propune 21 de metri. 

-Nu respectă regimul retragerii față de limita posterioară (estică). Legea îi cere 10,5 metri, adică “jumătate din înălțimea propusă, dar nu mai puțin de 5 metri”, dar proiectul propune numai 5 metri, ignorând prescripția principală “jumătate din înălțime”.

-Propune PUT de 38% acolo unde legea îi dă dreptul numai la 25%, aferent înălțimii clădirii din proiect (clădire cu mai mult de 6 niveluri).

-Propune COT de 2,4 (Cv) în loc de COT 2, așa cum ar fi normal pentru clădirea propusă, care nu se încadrează la nicio excepție pentru mărirea COT(in zona LA2). 

-Nu specifică în documentație dimensiunile clădirii astfel că suprafețele pentru calculul coeficienților nu pot fi verificate.

-Nu se poate calcula suprafața spațiilor verzi.

-Nu se poate verifica din documentație respectarea articolului 5-Centru Vechi “Amplasarea de garaje şi funcţiuni tehnice în subteran este permisă pe întreaga suprafaţă a parcelei până la limita propusă pentru domeniul public, cu condiţia asigurării suprafeţelor obligatorii de spaţii verzi cu un strat de pământ vegetal cu o grosime de minimum 1,5 m”.

-Raportul de consultare și informare a publicului conține inexactități și omite specificarea naturii obiecțiilor depuse la dosar.

-Direcția Arhitect Sef nu și-a făcut cunoscul punctul de vedere la obiecțiile depuse, ci a preferat să trimită petenților punctul de vedere al arhitectului investitorului. Prin aceasta, Arhitectul Sef și-a declinat întreaga responsabilitate în procesul clarificării obiecților (….)

Iar Instituția Prefectului a cerut punct de vedere Primăriei (Vezi Răspuns Primărie 7547 12 02 2020 la Adresa Prefecturii).

„La acea oră, Primăria nu mai avea arhitect șef, așa că răspunsul a fost elaborat de aceiași funcționari care au îmbrățișat viziunea investitorului și a proiectantului”, spune Petre Ciucă.

555×222  MAIA

Comentarii

SMART KIDS 570×90