930X122 MAIA

admitere

VREI SĂ AJUNGI POMPIER? ISU ARGEȘ FACE SELECȚIE

Vrei să ajungi pompier? ISU Argeș face selecție. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş selecţionează tineri candidaţi pentru concursurile de admitere – sesiunea 2019 şi ianuarie 2020 pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru arma „pompieri” şi pentru instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care şcolarizează personal pentru nevoile M.A.I., după cum urmează:

Citiți și: Mega concurs cu premii pentru copii!

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti

– Facultatea de Pompieri – 35 de locuri, dintre care 34 I.G.S.U. (1 loc pentru romi); 1 loc S.I.E.;

Citiți și: Condiții dubioase pentru angajare la Centrul Județean de Cultură și Arte Argeș: economist cu studii în MUZICĂ!

– Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea Drept – 2 locuri;

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

– Facultatea de Comandă și Stat Major, specializarea Logistică – 3 locuri;

Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu

– Finanțe-Contabilitate – 7 locuri;

– Intendență – 2 locuri;

Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” – Bucureşti

– Materiale energetice și apărare CBRN – 7 locuri;

– Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare – 4 locuri;

– Blindate, automobile și tractoare – 4 locuri;

– Construcții și fortificații – 3 locuri;

– Echipamente și sisteme electronice militare – 4 locuri;

– Comunicații pentru apărare și securitate – 5 locuri;

– Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare – 4 locuri;

– Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională – 5 locuri;

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” – Constanța

– Navigație, hidrografie și echipamente navale – 1 loc:

Şcoala de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Piteşti

– Construcții – 10 locuri;

– Tehnică de comunicaţii – 5 locuri;

– Administrare sisteme/rețele de comunicații/informatică – 3 locuri;

– Administrare securitate sisteme/rețele de comunicații/informatică – 3 locuri;

– Operare și mentenanță echipamente informatice – 5 locuri;

– Operare și mentenanță echipamente de comunicații – 4 locuri;

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu”

– Timonier și tehnică de comunicații navală – 2 locuri;

– Comunicații navale și observare semnalizare – 2 locuri;

– Motoare și mașini navale – 2 locuri;

Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” din Boldeşti, sesiunea 2020

– Subofiţer de pompieri şi protecţie civilă – 262 de locuri I.G.S.U. (2 locuri pentru rromi); 5 locuri I.G.Av.; 4 locuri I.G.P.R.; 1 loc C.G.; 1 loc D.G.L.; 2 locuri S.I.E.;

– Maistru militar auto – 11 locuri I.G.P.R.; 4 locuri I.G.I., 1 loc D.G.L., 4 locuri I.G.J.R.; 5 locuri S.I.E.

Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi bărbaţi și femei.

Durata studiilor la Facultatea de Pompieri şi Academia Tehnică Militară este de 4 ani, la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” de 3 ani, la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie civilă ,,Pavel Zăgănescu” 1 an, iar la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” este de 2 ani.

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

-să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

-să cunoască limba română scris şi vorbit;

-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

-să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;

-să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;

-să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

-să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

-să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

-nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

-să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;

-să fi obţinut la purtare în perioada studiilor liceale media generală de minimum 9;

-să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;

-să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile (excepție candidații pentru locuri IGSU).

Termenele pentru depunerea cererilor de înscriere sunt următoarele:

– 24 mai 2019 pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I. şi M.Ap.N;

– 15 noiembrie 2019 pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” din Boldeşti.

Informaţii cu privire la graficul admiterii, datele de prezentare, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de web: www.academiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro

Pentru relaţii suplimentare cei interesați se pot adresa Biroului Resurse Umane din cadrul ISU Argeș (Piteşti, strada Traian, nr. 26, telefon 0248217400, interior 27140). 

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

New Profesional Consult 570×90