Donaris 930 x 122

Curtea de Conturi

CE INGINERII FINANCIARE A GĂSIT CURTEA DE CONTURI LA PRIMĂRIA PITEȘTI

Cel mai recent raport al Curții de Conturi cu privire la finanțele publice locale, actualizat la 29 ianuarie 2020, arată o situație incendiară la nivelul Unității Adminitrativ Teritoriale a Municipiului Pitești (verificările centralizate la finele anului trecut au vizat activitatea din anul prcedent – 2018).

Citiți și: Exclusiv. Arhitectul Ghiță, OUT de la Primăria Pitești!

Raportul arată că la nivelul UATM Pitești au fost menținute nejustificat în debitul contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție” și respectiv în debitul contului 233 „Active fixe necorporale în curs de execuție” lucrări de investiții finalizate și recepționate aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale, precum și documentații de expertiză tehnică și studii de oportunitate în valoare totală de 1.081.038 de lei contrar reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.

Tot pentru Municipiul Pitești, același document arată că nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă a entității și implicit nu au fost raportate în situațiile financiare auditate programe informatice și softuri în valoare de 173.740 de lei, deși legea spune altceva.

Citiți și: Primăria Pitești angajează. Salariu: 3.196 de lei

Jonglerii cu terenuri între conturi

Mai mult, s-a descoperit că nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nu au fost raportate prin situațiile financiare terenuri aparținând domeniului public al UATM Pitești în valoare de 776.522.592 de lei și că fost menținută eronat în soldul contului  „Diferențe din reevaluare” suma de 2.144.038 de lei reprezentând diferențe din reevaluarea activelor fixe corporale și necorporale ale instituției, deși potrivit prevederilor legale acest sold trebuia transferat în contul „Rezultatul reportat” la data amortizării integrale a bunurilor.

Au fost raportate creanțele unor firme radiate din Registrul Comerțului

Mai mult, Curtea de Conturi a descoperit că au fost scăzute din evidențele fiscale și contabile ale entității auditate și implicit au fost raportate în situațiile financiare creanțe bugetare în valoare totală de 2.933.430 de lei aferente unui număr de 75 de contribuabili persoane juridice care figurau ca fiind radiați din Registrul Comerțului la finalul anului 2018 și pentru care nu a fost atrasă răspunderea altor persoane, în condițiile legii, contrar reglementărilor fiscale și contabile aplicabile instituțiilor publice.

Pe lângă toate acestea, nu a fost calculată, înregistrată și virată în totalitate în contul Agenției Naționale pentru Locuințe obligația de plată reprezentând valoarea de recuperare a investiției referitoare la înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Morți amendați, evidențiați în creanțe

Mai mult, raportul arată că la anivelul aceleiași perioade au fost menținute în mod nejustificat în evidența fiscală la data de 31.12.2018 unele creanțe reprezentând amenzi judiciare și contravenționale, în cuantum de 18.360 de lei, aferente unui număr de 35 de persoane fizice decedate.

[555x222px]-CampanieVanzari-ePitesti

Comentarii

SPALATORIE MURAY  570×90