New Profesional Consult 930 x 122

budeasa

Consiliul Local a decis: Noi investiții la Budeasa

În urma ședinței extraordinare, din data de 05.08.2022, Consiliul Local Budeasa a adoptat mai multe proiecte importante pentru comunitate, în special cele care privesc noi investiții.

Citiți și: „Chioșcurilor din Pitești să li se interzică să mai vândă țigări și alcool”

Este vorba despre următoarele hotărâri:

– HCL 69 privind avizarea încadrării unui asistent personal al persoanei cu handicap grav;

Citiți și: Amplă acțiune de ecologizare în Budeasa

– HCL 70 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Extinderea reţelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti, Caloteşti, Valea Mărului, din comuna Budeasa, judeţul Argeş”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

– HCL 71 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri comunale în comuna Budeasa, judeţul Argeş”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Pentru mai multe detalii puteți să consultați site-ul primăriei: www.comunabudeasa.ro

SMART KIDS 555×222

Comentarii

Donaris 570×90