930×122 CAPRA 5

budeasa

Consiliul Local a decis: Noi investiții la Budeasa

În urma ședinței extraordinare, din data de 05.08.2022, Consiliul Local Budeasa a adoptat mai multe proiecte importante pentru comunitate, în special cele care privesc noi investiții.

Citiți și: Budeasa: Unde apelezi când medicul tău de familie nu mai este în program

Este vorba despre următoarele hotărâri:

– HCL 69 privind avizarea încadrării unui asistent personal al persoanei cu handicap grav;

Citiți și: Budeasa: Primarul Mihai Rachieru a semnat contracte de investiții de 4.000.000 de euro!

– HCL 70 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Extinderea reţelei de canalizare în satele Budeasa Mare, Rogojina, Gălăşeşti, Caloteşti, Valea Mărului, din comuna Budeasa, judeţul Argeş”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;

– HCL 71 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții “Modernizare drumuri comunale în comuna Budeasa, judeţul Argeş”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Pentru mai multe detalii puteți să consultați site-ul primăriei: www.comunabudeasa.ro

Donaris 555×222

Comentarii

New Profesional Consult 570×90