New Profesional Consult 930 x 122

donatie

În ce condiții se poate revoca un act de donație cu sarcina întreținerii?

În ce condiții se poate revoca (desființa) un act de donație cu sarcina întreținerii?

Citiți și: Supravegherea specializată a minorilor care săvărșesc fapte penale dar nu răspund penal

Contractul de donație cu sarcina întreținerii este un act juridic complex care are la baza voința de a gratifica a donatorului în schimbul prestării întreținerii din partea donatarului, ceea ce duce la încheierea unui act în care limita de demarcație între contractul de donație și contractul de întreținere este foarte fragilă.

În majoritatea cazurilor, atunci când părțile solicită încheierea unui contract de donație cu sarcină, donatorul care își predă locuința unei alte persoane, solicită în același timp să fie pus la adăpost de o eventuală schimbare viitoare a comportamentului donatarului  și își rezervă drept de uzufruct viager sau chiar includerea unei interdicții de a vinde și de a greva cu sarcini imobilul.

Citiți și: Când este obligat statul să asigure medicamente gratuite

Revocarea actului de donație cu sarcina întreținerii intervine exclusiv pe cale judiciară, nefiind admisă vreo altă modalitate și operează fie pentru ingratitudine fie pentru neîndeplinirea sarcinilor.

În ipoteza neexecutării sarcini ( întreținerii)  se poate formula de către donatorului și a succesorilor săi în drepturi acțiune în justiție având ca obiect executarea sarcinii, ori acțiune având ca obiect revocarea donației, acest lucru fiind lăsat la latitudinea titularului acțiunii și aceste acțiuni în justiție sunt supuse prescripției extinctiv.

În ce condiții se poate revoca (desființa) un act de donație cu sarcina întreținerii?

Dacă însă sarcina a fost stipulată în favoarea unui terț, acesta nu are dreptul de opțiune între cele două alternative și poate cere doar executarea obligației.

Donatarul este ținut la executarea sarcinii numai în limita valorii bunului donat, actualizată la data la care sarcina trebuia îndeplinită și poate invoca excepția de neexecutare dacă sarcina ajunge să fie mai oneroasă decât beneficiul rezultat din contract.

Când donația este revocată pentru neîndeplinirea sarcinilor, bunul reintră în patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite între timp asupra lui și va produce efecte și față de drepturile dobândite asupra bunului de către terți de la donatar, ceea ce nu se întâmplă în ipoteza revocării pentru ingratitudine. Este exceptat însă de la această regulă terțul de bună‑credință.

Potrivit textului legal indicat, urmare a revocării, bunul se va reîntoarce în patrimoniul donatorului liber de orice sarcini.

555 pe 222 COSTACHE

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Donaris 570×90