930 x122 grota rece

maria cristina letu

Efectele garantării contractelor de credit de terțe persoane – Partea II

Ce face terțul garant în situația în care este executat pentru a acoperi datoria debitorului?

Citiți și: Contractul de împrumut cu dobândă între persoanele fizice

Acesta are la îndemână acțuni în instanță, distincte dupa cum garanția a îmbrăcat forma fidejusiunii sau a ipotecii.

Fidejusorul poate formula o acțiune în instanță prin care poate solicita recuperarea capitalului achitat, dobânzilor aferente, cheltuielile de judecată, în eventualitatea în care a fost intentat un proces împotriva creditoarei, dobânda sumei aferente debitului achitat, chiar dacă datoria nu produce dobândă, pentru lipsa de folosință a acesteia de către fidejusor, daune interese, în ipoteza în care i se cuvin.

Fidejusorul  nu are acţiune în regres împotriva debitorului principal dacă, după ce a plătit nu a adus la cunoştinţă debitorului că plata s-a făcut şi acesta plăteşte a doua oară, dar  are o acţiune în repetiţie contra creditorului.

Citiți și: Etapele de parcurs pentru derularea legală a unei cercetări disciplinare

În ipoteza în care debitorul a plătit primul şi nu i-a făcut cunoscut acest lucru fidejusorului, acesta, dacă a plătit şi el, va avea acţiune în regres contra debitorului principal şi nu contra creditorului

„Per a contrario”, dacă debitorul l-a înştiinţat, fidejusorul nu se poate îndrepta decât împotriva debitorului.

Dacă creditorul a făcut fidejusorului o remitere de datorie, acesta va avea acţiune în regres contra debitorului.

Atunci cand, nu a achitat încă nicio sumă de bani creditoarei, există posibilitatea ca ulterior achitării să nu mai poată recupera suma de la debitor, legea recunoaște dreptul fidejusorului de a formula o acțiune personală, prin care să oblige debitorul să-l descarce de gestiune.

În situația stabilirii unei calităti de fidejusor confuze care pare sa dubleze o ipoteca, este necesară anularea clauzei contractuale care o instituie, calea procesuală fiind o acțiune de drept comun, în anulare.

Atunci când garantul este deja executat silit ca fidejusor, deci cu privire la toate bunurile sale, deși a garantat doar ipotecar, calea procedurală de urmat este o contestație la titlu privind lămurirea înțelesului, întinderii și aplicării titlului, dublată de o acțiune de drept comun imprescriptibilă extinctiv în acest caz.

Contestație la executare

De remarcat că în cazul formulării unei contestații la executare, legea impune parcurgerea anterioară a căii procesuale a anulării în procedura de drept comun.

Chiar in lipsa promovării unei contestații la executare în condițiile procedurale stricte, urmare a admiterii acțiunii de drept comun privind anularea clauzei de fidejusiune, executarea silită întemeiată pe fidejusiune va înceta ca efect al desființării titlului executoriu.

 

 

 

 

 

 

Eco moto 555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

New Profesional Consult 570×90