New Profesional Consult 930 x 122

Hală producție și împrejmuire teren

Procedură competitivă – Furnizare echipamente

 SC ADIGLASS ENERGY SRL, cu sediul social în oraș Ștefănești, sat Valea Mare-Podgoria, stradă Drumul Ghiorman, nr. 408, Jud. Argeș , COD POȘTAL 117715 ,  Cod unic de înregistrare  27166944, J03/673/2010, beneficiar al contractului de finanțare nr.  7527/ 30.12.2021, cod SMIS 138993, aferent investiției

Citiți și: Procedură competitivă – Furnizare Echipamente

“ HALA PRODUCȚIE ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”,  organizează prezența procedura de achiziție pentru „FURNIZARE ECHIPAMENTE”, respectiv:

Citiți și: Anunț începere proiect ”Hală producție și împrejmuire teren” – Beneficiar: SC Adiglass Energy SRL

Oferta se va întocmi în conformitate cu specificațiile solicitate în formularele atașate în „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”. Accesibilă la următoarea adresei URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunțuri. Se va încheia  un contract de achiziție echipamente.

Descriere procedura: Obiectul contractului  este  FURNIZARE ECHIPAMENTE

Durata contractului de achiziţie: 1 luni de la semnare contract, cu posibilitate de prelungire cu acordul ambelor părți.

Amplasamentul investiției:

Județul Argeș, Municipiul Pitești, stradă Digului nr. 40

Valoarea estimată a contractului: 26 705.12 LEI fără TVA ( 5 552.00 EURO),

Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate documentele prevăzute în „documentație procedura de achiziție competitivă pentru atribuirea contractului de furnizare echipamente”, accesibilă la următoarea adresa URL: https://www.fonduri-ue.ro/anunțuri.

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la următoarea adresa: Județul Argeș, Municipiul Pitești, stradă Depozitelor, nr. 41-43, Corpul 1 ( Hala M0). Până la termenul limita prevăzut de calendarul procedurii.

Procedura aplicată: procedura competitivă conform Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/ beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

Criteriul de selecție este: prețul cel mai scăzut.

Sursă de finanțarePROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Modalitatea de solicitare a clarificărilor.

Clarificările pot fi depuse personal, prin poștă sau curier la următoarea adresa:  Județul Argeș, Municipiul Pitești, stradă Depozitelor, nr. 41-43, Corpul 1 ( Hala M0), în atenția: Administrator – ADRIAN GHINESCU  – telefon contact: 0729.452.535, sau pot fi transmise prin e-mail la adresa [email protected],  în termenul prevăzut în cadrul specificațiilor (calendarul procedurii)”.

Dată limită pentru depunerea ofertei: 29.09.2023, ora 12.00,

Valabilitatea ofertei: 60 zile de la dată emiterii.

gic.ro

Comentarii

570 X 90 POSADA 3