Donaris 930 x 122

burse

MAI MULTE BURSE PENTRU ELEVII ARGEȘENI

Prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 6/12.11.2020 a fost aprobată acordarea unui număr de 200 de burse în anul școlar 2020/2021 pentru elevii ciclului gimnazial și liceal din județul Argeș care întrunesc condițiile conform regulamentului aprobatprin aceeași hotărâre.

Citiți și: Argeș! Doliu la Consiliul Județean!

De asemenea, regulamentul a fost aprobat cu amendamentul introducerii unei noi categorii de burse, respectiv burse de merit.

În sesiunea de depunere a dosarelor de burse pentru elevi, în perioada 16.11.2020 –27.11.2020 au fost depuse un număr total de 341 de burse, pe care comisia de evaluare constituită prin Dispoziția nr. 569/19.11.2020 le-a analizat și evaluat, propunând acordarea unui număr de 252 burse care întrunesc criteriile de acordare

Citiți și: Ministerul Educației amendat cu 10.000 de lei pentru că a eliminat din bursele pentru elevi

„Ținând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de burse, în anul școlar 2020/2021, prezentată în Anexă, este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care propunem analizarea și supunerea spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în ședința ordinară a Consiliului Județean Argeș, în temeiul art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.”, se arată într-un proiect de hotărâre care va fi adoptat în ședința de mâine a Consiliului Județean Argeș.

Supernova_2022_januar_web_bannerji_555x222_ROM

Comentarii

570×90 MAIA