[930x122px]-Targ-de-antichitati-Toamna

concediu

NOU LA CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Guvernul a modificat și completat normele de aplicare a programului de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, astfel încât noile reglementări introduse recent în lege de Parlament să fie aplicate unitar și într-o manieră simplificată începând de la 1 iulie 2016. Hotărârea de Guvern adoptată astăzi include reglementări cu privire la drepturile noi care vor fi stabilite începând de la 1 iulie 2016, urmând ca printr-un Ordin al ministrului Muncii să fie stabilite reglementări pentru drepturile aflate deja în plată. Cele două acte normative vor fi publicate concomitent în Monitorul Oficial.

Citiți și: SATELE ARGEȘENE SCOT ȘOMERI PE BANDĂ RULANTĂ

Hotărârea de Guvern vizează, în principal, două aspecte:

1.Modul de aplicare a drepturilor noi care vor fi stabilite începând de la 1 iulie 2016

Citiți și: ITM ARGEȘ: SALARIUL MINIM, SCHIMBĂRI IMPORTANTE

-modul de stabilire a celor 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului, în vederea acordării dreptului la concediu și indemnizație lunară, respectiv:

a.din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situațiile asimilate prevăzute de ordonanța de urgență (șomaj, concedii medicale, perioade de studii preuniversitare/universitare sau postuniversitare etc.)

b.din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care în perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute de lege (la art. 2 alin.(5) din ordonanța de urgență) s-au produs cu întreruperi

-modalitatea de stabilire a veniturilor care se iau în calcul în raport cu perioada de eligibilitate

-reglementarea, în condițiile prevăzute de Legea nr.66/2016, a modului de acordare a stimulentului de inserție și, respectiv, de prelungire a perioadei de acordare a acestuia, cu respectarea termenului de cel puțin 60 zile înainte de finalizarea concediului pentru întoarcerea la activitatea profesională

-includerea indemnizației care se acordă persoanelor care au copii cu handicap în întreținere și care optează pentru program de lucru redus și corelarea cu procedura de acordare a celorlalte drepturi prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare

-modificarea anexei privind Cererea și declarația pe propria răspundere pentru solicitarea dreptului.

De asemenea, se reglementează și faptul că persoanele care au născut anterior intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 și care nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010, cu modificările și completările ulterioare, dar care îndeplinesc condițiile mai favorabile referitoare la cele 12 luni de eligibilitate din ultimii 2 ani înainte de nașterea copilului pot beneficia de drepturile conferite de lege, de la data depunerii cererii.

2.Simplificarea metodologiei de solicitare a dreptului

-prezentarea în copie a documentelor justificative, fără a mai fi necesară legalizarea acestora, ci doar confruntarea cu originalul documentelor la depunerea acestora (se elimină cheltuiala suplimentară pentru legalizarea documentelor)

-în cazul copiilor născuți în străinătate, certificatul sau extrasul de naștere, după caz, se solicita în traducere autorizată, nu și prin legalizare în condițiile legii

-în situațiile în care acest lucru este posibil, Primăria va transmite Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială documentele de solicitare a dreptului și în format electronic (scanate), pentru a se putea prelucra operativ la nivelul agențiilor pentru plăți și inspecție socială

-se introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta prin semnătură electronică, acolo unde acest lucru este posibil, asigurând mai multă rapiditate în analiza administrativă a documentelor depuse, față de reglementarea actuală, care prevede doar certificarea prin semnătură și ștampilă

-se simplifică solicitarea unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuți în perioada de concediu, prin depunerea cererii și prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situație, respectiv certificatul de naștere al următorului copil sau actele care atestă situația juridică a acestuia față de solicitant, precum și, dacă este cazul, actele care atestă realizarea de venituri în cazul în care părintele înainte de nașterea acestuia din urmă copil a realizat activități aducătoare de venituri supuse impozitului

-specificarea în cuprinsul formularului de cerere a faptului că în cazul în care drepturile de alocaţie de stat pentru copii se solicită în acelaşi timp cu dreptul de indemnizaţie pentru creşterea copilului, respectiv de stimulent de inserţie, solicitarea drepturilor se face prin completarea în același formular a datelor pentru obținerea drepturilor

-disponibilitatea formularelor necesare acordării drepturilor pe site-urile ministerului, ANPIS, AJPIS și ale primăriilor

-sunt incluse prevederi care dau posibilitatea, pentru viitor, de a se solicita documente doveditoare on-line, pe baza semnăturii electronice extinse.

Concomitent cu această Hotărâre, Ministerul Muncii promovează un Ordin al ministrului care conține precizări privind modalitatea de reluare sau prelungire a drepturilor de concediu sau de stimulent de inserție, precum și de recalculare a cuantumului drepturilor aflate în plată, potrivit noilor reglementări adoptate de Parlament. Este vorba despre persoanele care au optat pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an și se află în plata indemnizației aferente acestuia sau în stimulentul de inserție ori în concediul fără plată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani.

Ordinul de ministru vizează, în principal, următoarele aspecte:

-acordarea din oficiu a majorărilor de cuantumuri prevăzute de lege, pe baza documentelor care au determinat acordarea dreptului inițial

-prelungirea din oficiu a perioadei de acordare a stimulentului de inserție pentru persoanele care la data intrării în vigoare a Legii nr.66/2016 se află în plata acestui drept și care nu solicită prelungirea sau, după caz, reluarea drepturilor de indemnizație pentru creșterea copilului

-prelungirea/reluarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației pentru persoanele care au optat, în baza reglementărilor anterioare, pentru concediul pentru creșterea copilului până la 1 an, pe bază de cerere și adeverință eliberată de angajator care să ateste perioada pentru care se suspendă raporturile de muncă sau de serviciu

-reglementarea situației persoanelor aflate în imposibilitatea de prelungire ori reluare a concediului din cauza desființării angajatorului sau a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, prin posibilitatea de a solicita adeverința eliberată de inspectoratele teritoriale de muncă sau de angajatorul cu care a avut încheiate raporturile de muncă sau de serviciu ori agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, prin care se atestă faptul că persoana nu se află în raport de muncă sau de serviciu cu acel angajator și nici cu un alt angajator

-pentru a nu se îngreuna procesul de solicitare a reluării/prelungirii dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului, se reglementează ca posibilități de transmitere a cererii și documentului/documentelor doveditoare:

a.prin prezentare directă la sediul agenției teritoriale

b.prin serviciile poștale sau de curierat, în plic închis, la adresa agenției teritoriale, cu specificația ”prelungire/reluare drepturi ICC”

c.prin transmitere în format electronic, scanat, la adresele de e-mail comunicate de agențiile teritoriale.

Toate informațiile vor fi afișate pe site-urile ministerului, ANPIS și AJPIS pentru a fi mai ușor identificate modalitățile de transmitere a solicitărilor. Formularul de cerere este simplu, pe o singură pagină, și cuprinde informațiile necesare identificării beneficiarului în baza de date a AJPIS care plătește dreptul. (Foto: evz.ro)

[555×222]-Halloween-2019
CLINICA VUTA 570×90

Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0733 797 066 sau un email la redactie@epitesti.ro și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0733 797 066


Continuând să utilizați site-ul epitesti.ro, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Aflați mai multe informații

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close