EcoMoto 930×122

maria cristina letu

Tot ce trebuie să știi despre recuperarea prejudiciilor produse de salariați

Tot ce trebuie să știi despre recuperarea prejudiciilor produse de salariați

Citiți și: Modalități de combaterea și înlăturare a situațiilor de alienare parentală

Salariații sunt obligați să îl despăgubească pe angajator în situația în care i-a cauzat un prejudiciu material, în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

În principiu, salariatul nu răspunde pentru prejudiciile morale produse angajatorului iar angajatorul care a fost prejudiciat de către salariat nu va putea fi despăgubit deodată, ci în rate, prin rețineri din salariu care nu pot depăși, de regulă, o treime din cuantumul acestuia.

Citiți și: Știți care sunt criteriile în funcție de care se stabilește competența instanțelor de judecată civilă?

În cazul în care salariatul a produs un prejudiciu unui terț, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, terțul îl poate trage la răspundere pe angajator.

Este un caz de răspundere delictuală pentru fapta altuia, sub denumirea juridică de răspundere a comitentului pentru fapta prepusului.

Salariații nu vor răspunde de pagubele provocate de forță majoră sau de altă cauză neprevăzută, ce nu putea fi înlăturată și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Ce se întâmplă când fapta salariatului constituie infracțiune

În situația în care, fapta săvârșită de salariat constituie infracțiune, acesta pierde beneficiul normelor de protecţie guvernate de instituţia răspunderii patrimoniale şi va răspunde conform normelor de drept penal.

Atunci când angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vină și în legătură cu munca , îi va putea solicita printr-o notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

În situația în care doi sau mai mulţi salariați au contribuit la producerea prejudiciului cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

Atunci când măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

La fel se întâmpla și în cazul în care salariatul obține bunuri necuvenite și care nu mai pot fi restituite în natură sau când a beneficiat de servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea acestora de la data plății.

Reținerile din salariu nu sunt permise în absența unei hotărâri judecătorești definitive atunci când suma de recuperat depășește contravaloarea a 5 salarii minime pe economie sau când salariatul refuză să restituie de bunăvoie, la casieria unității sau prin virament bancar, suma necesară acoperirii prejudiciului.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 CAPRA 3