930 pe 122 COSTACHE

cj arges

CE SUME DE BANI PRIMESC SPITALELE DIN ARGEȘ LA RECTIFICAREA BUGETARĂ

Consiliul Județean Argeș sprijină în continuare spitalele în lupta împotriva COVID-19. O nouă tranșă de bani a fost alocată unităților sanitare la rectificarea bugetară.
 Astăzi, 9 decembrie 2020, a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului Județean Argeș, condusă de președintele Ion Mînzînă și desfășurată prin mijloace electronice (on-line).
În cadrul ședinței, a fost aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș pe anul 2020.
 Astfel, din analiza execuției la această dată, s-au identificat economii în bugetul județean care au fost direcționate către spitale și drumuri, după cum urmează:
✅ Spitalul Județean de Urgență Pitești – 100.000 lei pentru achiziția de materiale sanitare (oxigen).
✅ Spitalul Orășenesc Regele Carol I Costești – 17.000 lei pentru achiziția unui sistem de distribuție a oxigenului în Compartimentul de Primiri Urgențe.
✅ Spitalul de Pneumoftiziologie “Sf. Andrei” Valea Iașului – 350.000 lei pentru achiziția de medicamente, oxigen medicinal și materiale sanitare.
✅ Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Ștefănești – 160.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii (reactivi, dezinfectanți, nebulizatoare, reparații curente).
✅ Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni – 112.000 lei pentru achiziția unei instalații de stocare și vaporizare a oxigenului medicinal necesară punerii în funcțiune a instalației de distribuție a oxigenului medical la patul pacientului.
De asemenea, s-a alocat suma de 5.020.000 lei pentru investiția “Modernizare DJ 703 B Șerbănești – Siliștea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca”.
Tot în ședința extraordinară a Consiliului Județean Argeș au fost aprobate următoarele proiecte de hotărâre:
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de burse în anul şcolar 2020 – 2021.
Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unităților de cult din județul Argeș, în anul 2020.
Proiect de hotărâre privind emiterea acordului prealabil în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bălilești pentru folosința terenului din zona de siguranță a drumurilor județene DJ 732 și DJ 732 A, pe care se va amplasa rețeaua de distribuție a gazelor naturale aferentă obiectivului de investiții ”Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Bălilești, județul Argeș“, a autorizației de amplasare și/sau de acces, precum și aprobarea Contractului–cadru de amplasare și/sau acces în zona drumurilor publice.
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 703 B Costești (DN 65A) – Șerbănești (DJ 659), KM 60+325-68+783, L = 8,458 km, la Costești și Rociu.

555 X 222 CAPRA

Comentarii

New Profesional Consult 570×90