930×122 CUMPANA 5

anre

PIAȚA GAZELOR SE LIBERALIZEAZĂ DE LA 1 IULIE

Începând cu data de 1 iulie 2020, piața gazelor naturale se va liberaliza.

Citiți și: Schimbare uriașă în privința facturilor de gaze și curent

Prețurile pentru furnizarea gazelor naturale la clienții casnici nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), ci se vor stabili liber, în funcţie de cerere şi ofertă.

Contractle de furnizare pot  fi încheiate cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de gaze naturale.

Citiți și: „Oportunitate de finanțare pentru extinderea rețelelor de gaze!”

Clienții care nu vor încheia, până la data liberalizării (1 iulie 2020), un contract de furnizare a gazelor naturale în regim concurențial, nu vor rămâne însă fără gaze.

Furnizorul actual le va asigura furnizarea în mod automat şi după această dată, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 27/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate.

Procesul de liberalizare deschide calea apariției unor prețuri mari la consumatorii casnici.

Iată ce se arăta în Nota de prezentare şi motivarea proiectului de Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate:

Scopul reglementării

Având în vedere liberalizarea pieţei interne de gaze naturale pentru clienţii casnici la data de 1 iulie 2020, şi luând în considerare necesitatea încheierii până la această dată a contractelor aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, se impune instituirea unui set de măsuri de ordin legislativ cu privire la asigurarea furnizării gazelor naturale la clienţii casnici, în perspectiva eliminării preţurilor reglementate de furnizare pentru această categorie de clienţi. În consecinţă, ANRE a elaborat proiectul de Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în persepectiva eliminării preţurilor reglementate.

Măsurile propuse prin proiectul de reglementare

Prin promovarea prezentului proiect de ordin se urmăreşte stabilirea măsurilor de informare ce se impun în vederea liberalizării pieţei interne a gazelor naturale la data de 1 iulie 2020, având ca scop asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale a clienţilor casnici aflaţi în prezent în segmentul reglementat al pieţei, prin stabilirea regulilor privitoare
la derularea raporturilor contractuale în care sunt implicaţi clienţii casnici, pe fondul trecerii acestora de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială.

Proiectul de ordin a propus următoarele măsuri:

 informarea lunară a clienţilor casnici de pe piaţa reglementată de către furnizorii acestora, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2020, cu privire la încetarea aplicabilităţii preţurilor reglementate începând cu data de 1 iulie 2020 şi necesitatea încheierii până la data de 30 iunie 2020 a contractelor aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, oferta cu prețul propus pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2020, precum şi informaţii privind opţiunile clientului casnic în situaţia neacceptării ofertei propuse de furnizorul actual.
 introducerea unei perioadei de tranziție de 12 luni, respectiv 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, în care clienţilor casnici care, până la data 30 iunie 2020, nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, li se asigură furnizarea gazelor în baza contractelor de furnizare a gazelor naturale în vigoare la această dată, cu excepţia prevederilor privind preţul final reglementat, iar preţul facturat acestora va fi prețul din oferta propusă de furnizor până la data încheierii unui contract aferent furnizării în regim concurenţial, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2021.

 preţul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic trebuie să fie transparent şi rezonabil, iar pentru a fi comparabil cu preţul de furnizare reglementat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei până la data de 30 iunie 2020, acesta trebuie să fie exprimat în (lei/MWh) şi trebuie să cuprindă toate costurile aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu servicii reglementate incluse; în cazul în care furnizorul de gaze naturale şi-a rezervat dreptul de a ajusta, în perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, prețul de furnizare aferent ofertei comunicate clientului casnic trebuie să se indice în mod transparent motivele care pot conduce la variaţia preţului și trebuie descrisă în mod explicit metoda prin care preţul respectiv variază.

 introducerea obligaţiei furnizorilor care au în portofoliul clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate de a afişa, în perioada 1 aprilie 2020 – 30 iunie 2021, la punctul unic de contact şi pe pagina principală a propriului site, la un loc vizibil, a informării privind eliminarea preţurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici, precum şi a propunerii de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

 introducerea obligaţiei furnizorilor care au în portofoliul clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate de a afişa în perioada de tranziţie 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, la punctul unic de contact şi pe pagina principală a propriului site, la un loc vizibil, preţurile la care se realizează furnizarea gazelor naturale pentru clienţii casnici care nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

 instituirea în sarcina furnizorilor a obligaţiei ca, în perioada 1 – 31 mai 2021, să transmită o notificare clienţilor casnici din portofoliu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate cu privire la terminarea perioadei de tranziţie la data de 30 iunie 2021 şi care va avea atașată o ofertă cu prețul propus de către acesta pentru furnizarea gazelor naturale începând cu data de 1 iulie 2021, precum şi o referinţă clară şi explicită cu privire la locul unde poate fi consultat propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial. Astfel, clientul casnic care nu şi-a exercitat dreptul de eligibilitate până la data notificării va fi informat pe de-o parte cu privire la modalităţile prin care poate fi încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu furnizorul actual sau cu orice alt furnizor ales de client, iar pe de altă parte va primi informaţii cu privire la modalitatea în care se vor derula raporturile contractuale cu furnizorul actual, în situaţia în care nu va face, până la data de 30 iunie 2021, niciun demers în vederea exercitării dreptului de eligibilitate şi încheierii cu un furnizor a unui contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

 având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la încheierea contractului, coroborate cu dispoziţiile art. 1196 privind acceptarea ofertei, în scopul asigurării continuităţii în furnizarea gazelor naturale, prin acest proiect de ordin este propusă o modalitate tacită de încheiere a contractului aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial de către clientul casnic, dacă acesta nu-și exercită dreptul de eligibilitate până la data de 31 iunie 2021 sau nu îşi exprimă, până la această dată, refuzul de semnare a contractului propus de furnizorul actual, respectiv nu comunică o propunere de modificare/completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, după caz. Astfel, clientului casnic care nu-și exercită dreptul de eligibilitate până la terminarea perioadei de tranziţie i se va asigura furnizarea, începând cu data de 1 iulie 2021, de către furnizorul actual la preţul din oferta propusă şi în baza contractului aferent acestei oferte transmise împreună cu notificarea în luna mai 2021. În cazul în care clientul casnic doreşte să-şi schimbe furnizorul, acesta îşi poate exercita în orice moment acest drept, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 totodată, se prevede expres că orice modificare/completare a contractului de furnizare care se consideră acceptat tacit şi, în consecinţă, încheiat începând cu data de 1 iulie 2021, se poate face de furnizor doar prin act adiţional, cu notificarea prealabilă a clientului, acesta având la dispoziţie un termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării pentru a comunica opţiunea sa cu privire la noile condiţii propuse.

 în vederea informării corecte, complete și precise a clienților casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, proiectul de ordin instituie obligația furnizorilor care au în portofoliul propriu acest tip de client de a respecta modelul de informare şi modelul de notificare prevăzute în anexele 1 şi 2 ale acestui proiect de ordin.

 ANRE va monitoriza îndeplinirea de către furnizori a obligaţiilor de informare/notificare către toţi clienţii casnici care nu încheie contracte aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, precum şi datele referitoare la furnizarea desfăşurată în condiţiile acestui act normativ, furnizorii având obligaţia de a raporta periodic aceste informaţii pe baza machetelor prevăzute în anexele 3 şi 4 ale acestui proiect de ordin.
Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de reglementare

Impactul macroeconomic

a) impactul asupra pieței de gaze naturale în ansamblul ei

– nu vor fi înregistrate distorsiuni în derularea raporturilor contractuale dintre furnizori şi clienţii casnici care nu şi-au exercitat eligibilitatea şi nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial;
– asigurarea predictibilității acțiunilor pentru toți participanții la piață implicați în procesul trecerii clienţilor casnici de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială.

b) impactul asupra operatorilor economici din sectorul gazelor naturale

– posibilitatea furnizorilor de gaze naturale de a asigura furnizarea gazelor naturale pentru acei clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat până la data eliminării preţurilor reglementate un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial;
– posibilitatea furnizorilor de gaze naturale de a asigura furnizarea gazelor naturale pentru acei clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au încheiat până la terminarea perioadei de tranziţie un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial;

c) impactul asupra clienților finali

– punerea la dispoziţia clienţilor casnici a unor mijloace de informare în legătură cu opţiunile pe care le au în procesul trecerii lor de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială;
– asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale pentru acei clienţi casnici care nu au încheiat la momentul liberalizării un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.
– asigurarea continuităţii în furnizarea gazelor naturale după terminarea perioadei de tranziţie pentru acei clienţi casnici care nu au încheiat un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

 (foto descriptiv: https://gazetaph.ro)

[555x222px]-CampanieVanzari-ePitesti

Comentarii

New Profesional Consult 570×90