930X122 MAIA

comuna mihăești

INCREDIBIL CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN MIHĂEȘTI. PRIMARUL MERGE MAI DEPARTE CU CANDIDATURA

Judecătoria Câmpulung  a respins contestația împotriva validării candidaturii actualului primar pentru un nou mandat, astfel că Gheorghe Matei, edilul pe care ANI l-a găsit cu probleme și care și-a uimit localnicii cu celebra asfaltare pe iarbă (amănunte,  AICI), poate merge, deocamdată. liniștit în competiția pentru fotoliul pe care tot el în ocupă.

Citiți și: PRIMARUL DIN MIHĂEȘTI A PIERDUT LA TRIBUNALUL ARGEȘ. INSTANȚA I-A ANULAT CANDIDATURA

„S-a petrecut un fapt de necrezut, s-au călcat în picioare legile statului de drept și hotărârile și deciziile definitive ale CCR și ale Î CCJ  (vezi exemple relatate de presa națională AICI, AICI și AICI).

Primarului Matei Gheorghe din comuna Mihăesti a avut îndrăzneala să-și depună candidatura pentru un nou mandat, după ce i s-a interzis acest drept prin decizia definitivă nr. 2904/29.05.2019 a Î CCJ. De asemenea, este inadmisibil ca procurorul de ședință să ceară insistent Președintelui respingerea contestațiilor în loc să ceară aplicarea corectă a legii.

Citiți și: VIDEO: LUCRARE DE POMINĂ LA MIHĂEŞTI. ASFALTUL, TURNAT DIRECT PE IARBĂ

În țară s-au creat precedente pe această speță, sunt Judecătorii și Tribunale care au respins  definitiv validările primarilor cu interdicția de trei ani, așa cum se află în registrul ANI.
Cerem insistent ca Tribunalul Argeș să adopte hotărâri unitare pe această speță cu celelalte Tribunale din țară, pentru a respecta legea și a evita discriminarea.
Trag un mare semnal de alarmă pentru toate Tribunalele din țară, care se confruntă cu asemenea cazuri!”, a declarat, pentru ePitești.ro , Marcel Popa, contrcandidatul lui Gh. Matei la funcția de primar (Foto).

 Despre ce este vorba

Concret, Constantin Marcel Popa a contestat recent hotărârea nr.4 din 15 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscripție nr.61 Mihăești, jud. Argeș, prin care a fost admisă candidatura actualului primar Gheorghe Matei la alegerile locale 2020, pentru funcțiile de primar și consilier local.

Motivele contestației

În contestație s-a invocat faptul că prin decizia nr.418 din 03.07.2018, prin Curtea Constituțională a statuat că: ”pentru a fi în acord cu Legea fundamentală și pentru a corespunde voinței legiuitorului, sintagma ”aceiași funcție” din cuprinsul art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.176/2010 nu poate primi nicio altă semnificație decât aceea că noțiunea ”aceiași” din cuprinsul său se referă la oricare dintre funcțiile eligibile, prevăzute de art.1 din Legea nr.176/2010”.

„Așadar interdicția intimatului de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data încetării de drept a mandatului, se referă atât la funcția de primar cât și la cea de consilier local, chiar dacă, așa cum se poate constata, conflictul de interese a existat în perioada exercitării mandatului de primar.

Fostul primar al comunei Mihăești, Matei Gheorghe, are interdicție de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, pe o perioadă de 3 ani de la data încetării de drept a mandatului, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010, republicată și deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.2904/2019.

Măsura a fost dispusă în urma raportului de evaluare întocmit de Agenția Națională de Integritate, prin care s-a constatat existența conflictului de interese.

Împotriva raportului ANI petentul a formulat contestație, ce a format obiectul dosarului nr.677/46/2014, pe rolul Curții de Apel Pitești, secția contencios administrativ.

Curtea de Apel Pitești, prin hotărârea nr.162 din 03.12.2014, a respins contestația ca neîntemeiată, menținând raportul ANI.

Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs recurentul Matei Gheorghe, cauza formând obiectul dosarului nr.677/46/2014, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție”, se arată în contestația semnată de candidatul PRO România, respinsă de instanță.

Amintim că ÎCCJ, prin decizia nr.2904 din 29.05.2019 a respins la momentul respectiv recursul declarat de Matei Gheorghe împotriva sentinței nr.162/F-CONT din 03.12.2014 și a încheierii din 15.04.2014, pronunțate de Curtea de Apel Pitești – Secția a II a civilă, de contencios administrativ și fiscal, ca nefondat. Definitivă.”

Astfel, prin hotărârea definitivă a ÎCCJ, a fost menținut raportul de evaluare al ANI, prin care s-a constatat existența conflictului de interese, în sarcina primarului Matei Gheorghe, precum și interdicția de a ocupa și exercita o funcție sau demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data încetării de drept a mandatului.

„Decizia ÎCCJ nr.2904/2019 este definitivă, astfel încât interdicția de a mai ocupa și exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului, operează de drept, așa cum au statuat Curtea Constituțională și ÎCCJ.

Interdicția îi poate fi opusă în temeiul simplei declarări a stării de incompatibilitate, ori de câte ori persoana respectivă își manifestă intenția de a accede la o funcție de aceiași natură, prin depunerea candidaturii. (ÎCCJ – Decizia nr.14/2019).

ÎCCJ, prin decizia nr.14 din 25.03.2019 (completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept), a subliniat: ”Această sancțiune (art.25 alin.2, teza a doua din Legea nr.176/2010), operează automat atunci când sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, fără a fi necesar un act de autoritate prin care să se constate intervenită decăderea”.

Prin aceiași decizie instanța supremă arată că: ”În ceea ce privește dispozițiile art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010, se constată că acestea reglementează decăderea persoanei al cărei mandat a încetat, ca urmare a încălcării normelor privind conflictul de interese sau incompatibilitatea, din dreptul de a mai ocupa anumite funcții pentru o perioadă de 3 ani”.

Atât ÎCCJ cât și Curtea Constituțională, în practica lor constantă, vorbesc de sancțiunea decăderii din dreptul de a accede sau de a ocupa o funcție eligibilă, din cele prevăzute de art.1 din Legea nr.176/2010.

Nu poate fi confundată sancțiunea decăderii, care operează automat potrivit legii, sancțiune complementară, cu o sancțiune disciplinară, aplicată prin ordin al Prefectului.

Curtea Constituțională, prin Deciziile nr.418/2018, nr.449/2015 (ce îl vizează direct pe intimat), reține că: ”În contextul normativ de stabilire a unor interdicții în ceea ce privește funcțiile sau demnitățile publice, prevăzute de art.25 alin.(2) teza a doua din legea nr.176/2010, instituie reguli specifice referitoare la ocuparea funcțiilor eligibile”.

În motivarea Deciziei nr.449/2015, care analizează excepția de neconstituționalitate ridicată de intimatul Matei Gheorghe, Curtea precizează: ”Autorul excepției ignoră prevederile explicite ale Legii nr.176/2010, care vizează atât candidații la funcția de primar, în perspectiva participării acestora la alegeri, cât și primarii, pentru perioada executării.

Confuzia evidentă și regretabilă, dintre o sancțiune disciplinară și o interdicție, nu necesită comentarii, biroul electoral depășindu-și mandatul său.

Biroul Electoral nu a fost interesat, în motivarea sa, de Decizia CCR nr.449/2015, definitivă și general obligatorie, prin care intimatul primește răspuns la toate aceste întrebări și excepții, unel fiind considerate simple speculații, fără legătură cu legea fundamentală.

CCR, prin Decizia nr.449/2015, precizează că prevederile Legii nr.176/2010 vizează candidații la funcția de primar în perspectiva participării acestora la alegeri.

În motivarea aceleiași decizii, prin care respinge ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate ridicată de Matei Gheorghe, Curtea, referitor la prevederile art.25 din Legea nr.176/2010, precizează că: ”Acestea se circumscriu scopului legii, anume asigurarea integrității și transparenței în exercitarea funcțiilor și demnităților publice și prevenirea corupției instituționale”.

A considera că textul art.25 alin.(2) teza a doua din Legea nr.176/2010, vizează numai ocuparea funcției, deci o situație ulterioară și nu candidatura, accederea la funcția electivă, înseamnă a deturna scopul legii, așa cum a fost el definit de CCR și ÎCCJ, prin decizii definitive și general obligatorii.

”Stabilirea sensului voinței legiuitorului, exprimată în dispozițiile art.25 alin.(2) din Legea nr.176/2010, nu comportă o reală și serioasă dificultate, existând o practică unitară în acest sens”. (ÎCCJ – Decizia nr.14 din 25.03.2015)”, se mai arată în contestația în care Constantin Marcel Popa cerea anularea hotărârii nr.4 a Biroului electoral de circumscripție nr.61 Mihăești și respingerea candidaturii lui Gheorghe Matei pentru funcțiile de primar și consilier local, ceea ce nu s-a întâmplat.

555 X 222 CAPRA

Comentarii

New Profesional Consult 570×90