930X122 MAIA

arhitect şef

Se angajează la Primăria Pitești! Salariul este de 11.180 de lei

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 23.08.2022, ora 10:00, la sediul său din strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de conducere vacante, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de Arhitect Șef.

Citiți și: Primăria Pitești caută arhitect șef

Pentru acest post, salariul lunar brut este de 11.180 de lei, potrivit grilei de salarizare.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concurs sunt:

Citiți și: DUPĂ PLECAREA LUI CĂTĂLIN GHIȚĂ, PRIMĂRIA PITEȘTI ANGAJEAZĂ ARHITECT-ȘEF

– să fie arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect ori urbanist absolvent cu licenţă şi master ori studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;

– să fie absolvent cu diplomă al studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 7 ani;

– să aibă competențe de utilizare a calculatorului, nivel bază, dovedite cu documente din care să rezulte deținerea acestor competențe.

Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art.465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția condiției de evaluare psihologică prevăzută la lit. „e”.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

– 23.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă

– interviul – în maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D” Compartimentul Relații Publice.

Persoana de contact: Albu Alina-Elena, consilier; Telefon: 0372481819, fax: 0248212166; e-mail: [email protected].

Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 21.07.2022-09.08.2022.

Foto descriptiv

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Donaris 570×90