Donaris 930 x 122

benzinării

Zeci de controale ale ITM în benzinăriile din Argeș

În perioada 15.07-22.07.2022, ITM Argeș a desfășurat zeci de controale în benzinăriile din județ.

Citiți și: ITM Argeș, anunț foarte important!

S-a verificat modul în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţile în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto.

În urma neregulilor depistate s-au aplicat amenzi în valoare totală de 35.500 lei.

Citiți și: Pitești. Elev agresat de profesorul de sport! „Lucrurile au escaladat!”

„Obiectivele acțiunii:

-Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale ce reglementează relaţiile de muncă şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispoziţiilor legale în materie;

-Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale menţionate;

-Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul relațiilor de muncă, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare;

-Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile: relaţii de muncă și securitate și sănătate în muncă;

– Eliminarea neconformităţilor constatate în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă în activitățile specifice ale societăților comerciale din domeniul de activitate vizat de acțiune.

În domeniul relaţiilor de muncă

S-a efectuat un număr de 36 de controale, s-au aplicat 9 sancţiuni contravenționale, din care amenzi în valoare totală de 7.500 lei.

Principalele deficiențe constatate:

– nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, încălcarea prevederilor legale privind munca suplimentară, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neeliberare adeverință vechime.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În baza Legii nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost efectuate 36 controale și aplicate un număr de 14 sancțiuni contravenționale, valoarea totală amenzilor fiind de 28.000 lei.

Principalele deficiențe constatate:

– neautorizarea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă înainte de începerea oricărei activități, neinstruirea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă la angajare/periodic a lucrătorilor, neautorizare exercitare meserii, neasigurare semnalizare de securitate și/sau sănătate la locul de muncă, neasigurare echipament individual de protecție antiexplozivă, neactualizare document privind protecția împotriva exploziilor.”, transmite ITM Argeș într-un comunicat de presă.

Foto principal: descriptiv

555 X 222 CAPRA

Comentarii

Donaris 570×90