930×122 CUMPANA 5

evidența persoanelor

EVIDENȚA PERSOANELOR PITEȘTI ANUNȚĂ

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești vă prezintă situațiile în care pot fi schimbate numele şi/sau prenumele pe cale administrativă.

Citiți și: În Pitești se întrerupe curentul electric! Zone afectate

Cererea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui pe cale administrativă trebuie depusă la primăria locului de domiciliu al solicitantului, personal sau prin procură specială. Pentru copiii minori, de sub 14 ani, cererea o va depune unul dintre părinți, iar după 14 ani o va depune minorul, cu consimțământul reperezentantului legal.

Cererea de schimbare de nume și/sau prenume se aprobă numai în baza unui motiv temeinic.

Citiți și: Exclusiv. Pitești: Director, pensionat din Poliție! Cine îi ia locul

Solicitantul trebuie să depună:

-cartea de identitate valabilă;

-certificatele de stare civilă (de naștere, de căsătorie şi de naştere ale copiilor minori), în original şi câte o xerocopie;

-Monitorul Oficial al României în care apare anunţul referitor la schimbarea de nume solicitată;

-cazier fiscal şi cazier judiciar;

-acte considerate necesare în susţinerea cererii de schimbare de nume.

La primirea cererii de schimbare a numelui, ofițerul de stare civilă face verificări prevazute de legea specială şi înaintează dosarul de schimbare a numelui  Direcţiei  Generale pentru Evidenţa Persoanelor Argeş spre aprobare, urmând ca documentaţia să fie transmisă Consiliului Judeţean Argeş în vederea emiterii dispoziţiei de către preşedintele CJ, prin care se aprobă sau respinge cererea de schimbare a numelui/prenumelui.

Primăria locului de naştere sau căsătorie care primeste dispoziţia de aprobare a schimbarii numelui și/sau prenumelui face mențiunea de schimbare a numelui și/sau prenumelui, după care completează un nou certificat, pe cel anterior anulându-l. Face, ulterior, comunicări despre schimbarea numelui persoanei în cauză la Finanțele Publice, Directia Pașapoarte și Direcția cazier judiciar și Evidențe operative.

Actul administrativ care dovedeşte schimbarea numelui/prenumelui este dispoziţia presedintelui consiliului judeţean, care, în caz de respingere, poate fi atacată, conform legii contenciosului administrativ, în instanţă.

Situații prevăzute de lege pentru schimbarea numelui sau prenumelui

-când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

-când persoana în cauză a folosit în exercitarea profesiei numele pe care doreşte să îl obţină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;

-când, din neatentia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte;

-când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, şi doreşte schimbarea acestuia;

-când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc;

-când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi doreşte sa revină la numele dobândit la naştere;

-când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor;

-când persoana în cauza solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;

-când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;

-când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii, nu există alta posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă;

-când prenumele purtat este specific sexului opus;

-când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;

-alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Sunt, de asemenea, considerate justificate şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri:

a)când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia sa poarte un alt prenume;

b)când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

c)când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere;

d)când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere;

e)când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului soț, dat în forma autentică;

f)când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;

g)când s-a desfăcut adopția unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie;

h)când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţie.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

570 X 90 POSADA 3