SMART KIDS 930X122

angajatori

ITM Argeș avertizează. Pentru ce actitivăți n-ai voie să angajezi tineri

ITM Argeș informează angajatorii cu privire la obligațiile pe care le au în legătură cu tinerii lucrători, mai exact la măsurile de protecție și siguranță pe care trebuie să le asigure acestora.

Citiți și: ITM Argeș intensifică acțiunile de verificare în domeniul construcțiilor

Mai multe solicitări au fost adresate către instituție cu privire la acest subiect.

Astfel, ITM Argeș informează:

„Actul normativ care are drept scop asigurarea protecţiei tinerilor împotriva oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale este Hotărârea nr.600/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Citiți și: ITM Argeș, anunț foarte important!

Prevederile prezentei hotărâri se aplică oricărei persoane în vârstă de până la 18 ani care are încheiat un contract individual de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare. Angajatorul este obligat să asigure tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor.

Încadrarea în muncă a copiilor este interzisă. Prin derogare, copiii în vârstă de cel puţin 16 ani, care fac obiectul şcolarizării obligatorii, pe bază de program integral, pot încheia, în condiţiile legii, un contract individual de muncă în calitate de salariat pentru desfăşurarea de munci uşoare.

Copilul care face obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral poate încheia un contract individual de muncă şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru desfăşurarea de activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Ce măsuri trebuie să ia angajatorul

Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor, ţinând seama, în special, de riscurile specifice. Evaluarea riscurilor existente pentru tineri şi legate de munca acestora trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii să înceapă munca şi la orice modificare semnificativă a condiţiilor de muncă .

În cazul în care evaluarea demonstrează existenţa unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică sau mentală ori dezvoltarea tinerilor, angajatorul are obligaţia de a asigura evaluarea şi supravegherea sănătăţii tinerilor, la intervale regulate, în mod gratuit şi adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Angajatorul este obligat să informeze, în scris, tinerii, părinţii sau reprezentanţii legali ai copiilor asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.

Angajatorul are obligaţia de a proteja ţinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare.

Este interzisă angajarea tinerilor pentru activităţi care:

– depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice;

– implică o expunere nocivă la radiaţii;

– prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza atenţiei insuficiente pe care o acordă securităţii în muncă, a lipsei lor de experienţă ori de pregătire;

-pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibraţiilor.”

Foto principal: descriptiv

555×222  MAIA

Comentarii

New Profesional Consult 570×90