SPALATORIE MURAY  930×122

ani

ANI: CONSILIER LOCAL DIN ARGEȘ, INCOMPATIBIL

Agenția Națională de Integritate (ANI) l-a declarat în stare de incompatibilitate pe Ion Dora, consilier local ALDE în comuna argeșeană Dobrești.

Citiți și: Doliu în lumea politică din Argeș: un fost consilier local a murit

„În exercitarea mandatului de consilier local (2016-2020), o societate comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat a desfășurat activități comerciale prin achiziții directe prin încheierea și derularea a două contracte de prestări servicii cu Primăria comunei Dobrești, județul Argeș (în data de 17 ianuarie 2018, respectiv 25 aprilie 2019).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003”, comunică Agenția Națională de Integritate.

Citiți și: „INTEGRITATEA” LOVEȘTE DIN NOU ÎN ARGEȘ

Articolul la care face referire ANI: (1) „Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective;

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

Consilierul poata ataca în justiție verdictul Agenției. Dacă justiția va confirma ca fondată concluzia ANI, „persoana (…) față de care s-a constatat existența (…) stării de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului.

Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

SPALATORIE MURAY  555×222

Comentarii

570 X 90 CUMPANA 3