New Profesional Consult 930 x 122

ani

CONSILIER LOCAL DIN ARGEȘ, GĂSIT INCOMPATIBIL DE ANI

Consilier local din Argeș, găsit incompatibil de ANI. Agenția Națională de Integritate l-a găsit în stare de incompatibilitate pe un consilier local din comuna argeșeană Vlădești, Emil Bușescu.

Citiți și: Primar celebru, dat pe mâna procurorilor! ANI a constatat avere nejustificată

Potrivit ANI, „în perioada exercitării mandatului de consilier local 2012-2016, o societate comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține funcția de director tehnic, iar soția acesteia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator a încheiat cu Primăria comunei Vlădești, județul Argeș, un contract de lucrări în valoare de 24.300,59 de lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 92, alin. (1) din același act normativ”.

Citiți și: DUMITRU TUDOSOIU PREDĂ DIN NOU. A REVENIT LA “BRĂTIANU” SIMULTAN CU PRELUAREA UNUI NOU MANDAT DE CONSILIER LOCAL

Articolul 90 din Legea nr. 161/2003: „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al Consiliului de Administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

Articolul 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003: „(1) Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, informează Agenția Națională de Integritate.

Amintim că recent și un consilier județean PSD din Argeș a fost găsit de ANI în incompatibilitate.

RAW FOTO 555 X 222

Comentarii

570 X 90 POSADA 3