Donaris 930 x 122

declarația unică

Termen limită pentru depunerea Declarației unice

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş anunţă că declaraţia se depune până la data de 25 mai 2021 inclusiv, de către persoanele fizice care se află în una din următoarele situaţii:

Citiți și: Piteşteancă amendată de poliţişti, a câştigat procesul şi apoi s-a trezit fără bani în cont

-au obligaţia declarării venitului realizat şi a stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale pentru anul 2020;

-au obligaţia stabilirii și declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în anul 2021 și/sau optează pentru direcţionarea unei sume de până la 3,5% din impozitul pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil al anului 2020, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Citiți și: Precizări importante referitoare la declaraţia unică

„Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 14/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 33/12.01.2021, a fost aprobat modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declaraţia se completează şi se depune de către:

– persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii,

– persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,

– profesioniști, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicată, care au beneficiat de:

* indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare,

* indemnizația prevăzută la art. 3 din O.U.G. nr. 132/2020, privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare.

– avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din O.U.G. nr. 30/2020.

În cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, precum și în cazul celor care îşi încetează activitatea/intră în suspendare temporară a activităţii în cursul anului fiscal, termenul de depunere a formularului 212 este de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal, prin poştă, cu confirmare de primire, prin intermediul serviciului “Spaţiul privat virtual” (SPV) sau pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată”, a transmis Fiscul argeşean.

(Foto: descriptiv)

Donaris 555×222

Comentarii

Donaris 570×90

Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0774 587 441 sau un email la [email protected] și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0774 587 441