930×122 CAPRA 5

maria cristina letu

Ce sunt taxele judiciare de timbru și cum se calculează

Taxele judiciare de timbru sunt sume de bani ce trebuie plătite de persoanele fizice şi juridice reprezentând plata serviciilor către instanţele judecătoreşti.

Citiți și: Tot ce trebuie să știți despre taxele judiciare de timbru

Accesul la justiţie este liber, dar nu este mereu gratuit.

Cu mici excepții (de exemplu litigiile de dreptul muncii ori cele de asigurări sociale, cererile de adopție, etc.) acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti sunt supuse taxelor judiciare de timbru, existând cazuri în care justițiabilul este scutit de aceste cheltuieli.

Citiți și: Dezmoștenirea copiilor

Cum se calculează taxele judiciare de timbru?

Taxele judiciare de timbru se stabilesc în mod diferenţiat, după cum obiectul acțiunii/ cererii este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.

Dacă cererea este netimbrată sau insuficient timbrată, instanța comunică persoanei care a introdus-o obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de către lege şi de a transmite dovada achitării taxei judiciare de timbru în termen de cel mult 10 zile (data comunicării adresei instanţei este data de primire conform ștampilei poștei; dacă poștașul v-o lasă în cutia poștală și dumneavoastră o deschideți după 3 zile, atunci mai aveți doar 7 zile să faceți dovada achitării acesteia).

Prin aceeaşi adresă instanţa pune în vedere posibilitatea de a formula, în condiţiile legii, fie o cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, în termen de 5 zile de la primirea comunicării, fie o cerere de reexaminare (atunci când considerați că a fost calculată greșit) în termen de 3 zile .

În cazul în care nu reușiți să faceți dovada achitării taxei de timbru sau pur și simplu nu doriți să plătiți suma ce v-a fost comunicată de către instanță, aceasta din urmă vă va anula acțiunea/cererea introdusă pentru motivul că a fost netimbrată sau timbrată insuficient și vă va trimite o comunicare în acest sens acasă sau la sediul social, în cazul persoanelor juridice.

Acest lucru nu vă împiedică cu nimic să introduceți iarăși acțiunea/cererea de chemare în judecată, în momentul în care sunteți pregătit să achitați taxa judiciară de timbru aferentă.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

570×90 MAIA