SMART KIDS 930X122

cornel ionica

PITEȘTI: NOUA TAXĂ DE SALUBRIZARE DIN AUGUST, LĂSATĂ ÎN SUSPANS. CE SPUNE IONICĂ

De la 1 august 2020, municipalitatea piteșteană introduce o taxă nouă de salubrizare și o listă lungă de reguli pentru piteșteni, dar lasă în suspans sumele de bani pe care va trebui să le scoatem din buzunar ca să ne achităm de obligație.

Citiți și: Momente dificile pentru Cornel Ionică. Acesta ar fi suferit un accident

Despe ce este vorba

La începutul acestui an, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr. 40/28.01.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea soluțiilor optime de organizare și gestionare a serviciului de utilitate publică de salubrizare în Municipiul Pitești, a fost aprobată instituirea taxei de salubrizare în Municipiul Pitești, ce urmează a se aplica, în cazul persoanelor fiziceîncepând cu data de 01.08.2020, pentru deșeurile generate în Municipiul Pitești.

Citiți și: PITEȘTI: AGLOMERAȚIE LA DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE. CÂND EXPIRĂ TERMENUL PENTRU STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE

La sfârșitul lunii aprilie a fost aprobat și Regulamentul de stabilire și încasare a taxei de salubrizare.

Potrivit acestuia, în perioada 02.06.2020-10.07.2020, persoanele fizice care au în proprietate clădiri (case, apartamente, garsoniere), situate în Municipiul Pitești, au obligația depunerii declarației fiscale pentru stabilirea taxei de salubrizare. În cazul nedepunerii declarației până la data 10 iulie 2020, inclusiv, obligația de plată se va stabili din oficiu, pentru fiecare clădire, pe baza estimării unui număr de 3 persoane, urmând ca după depunerea declarației fiscale de către contribuabili să se efectueze modificări.

Persoanele fizice care au în proprietate clădire (apartament, garsonieră), amplasată într-un condominiu, au obligația să anexeze la declarația fiscală, fotocopia actului de identitate precum și o adeverință eliberată de asociația de proprietari/chiriași din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă, iar cele care au în proprietate o clădire (casă), au obligația să anexeze la declarația fiscală fotocopia actului de identitate precum și documente justificative din care să reiasă numărul de persoane care locuiesc în clădirea respectivă.

Tot ce ne așteaptă  de la 1 august e detaliat pe site-ul Primăriei Pitești, mai puțin un lucru: tariful propriu-zis.

Am încercat să aflăm de la primarul Piteștiului cât va fi această taxă.

Edilul-șef a municipiului spune că, deocamdată, nu s-ar fi stabilit cânt vor plăti piteștenii de la 1 august, dar sugerează că ar putea fi vorba de un tarif mai mic decât cel actual ( care este de „11 lei și ceva„, după cum spune primarul), tarif pe care, de asemenea, nu-l găsim pe site-ul municipalității.

Cornel Ionică explcă:

 

Ce trebuie să mai știți despre taxa de salubrizare aferentă anului fiscal 2020

Adeverința eliberată de asociația de proprietari/chiriași este valabilă 30 de zile de la emitere.

Documentele care se atașează la Declarația fiscală pentru stabilirea taxei de salubrizare trebuie să poarte mențiunea “conform cu originalul”. Conformitatea cu originalul a copiilor se efectuează de către contribuabil prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia, potrivit prevederilor art. 64 din Codul de procedură fiscală.

În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, taxa de salubrizare se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.

În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, taxa de salubrizare încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

În cazuri de deces, scăderea de la impunere se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situaţia respectivă. Scăderea se face în baza declarației depuse de persoana interesată însoțită de copia certificatului de deces.

Declaraţiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândirii/construirii, înstrăinării, demolării clădirii sau de la data apariţiei oricăreia dintre următoarele situaţii:
1. intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului, de natură să conducă la modificarea taxei de salubrizare;
2. se realizează modificări ce conduc la recalcularea taxei de salubrizare datorate;
3. intervin schimbări privind numele şi prenumele.

Scadența de plată 30 septembrie 2020

Taxa de salubrizare aferentă anului fiscal 2020, se datorează pentru perioada 01.08.2020 – 31.12.2020, iar termenul scadent de plată este până la data de 30.09.2020, inclusiv.

Declarația fiscală se poate depune la:
– Biroul primire Declarații taxă de salubrizare, situat în str. Justiției, nr. 2 [între Cinematograful Sebastian Papaiani (fost Cinematograf Modern) și Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș];
– Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, bl. 214, parter (zona Gară Sud);
– Centrul de încasări situat în bulevardul 1 Decembrie 1918, bl. M5a, parter (zona piaţă agroalimentară Găvana II-III);
– Centrul de încasări situat în strada Bradului (lângă Şcoala nr. 12, cartier Trivale).

Declarația se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță:
1. fax la numărul: 0248.21.21.66;
2. poștă electronică la adresa de email [email protected];
3. platforma de contact disponibilă la adresa de internet www.primariapitesti.ro, secțiunea Impozite și taxe locale / Declaratii Online;
4. servicii poștale.

Taxa de salubrizare se poate achita astfel:
1. prin numerar sau prin intermediul cardurilor bancare, utilizând terminalele pentru transferul de fonduri la punctul de încasare, tip POS, la ghișeele compartimentelor de impozite și taxe din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale;
2. prin decontare bancară sau prin mandat poștal. Taxa de salubrizare se virează în contul nr. RO50TREZ04621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, beneficiar Municipiul Pitești, Cod de identificare fiscală: 4317967;
3. prin plată electronică, pe platforma disponibilă la adresa de internet: www.primariapitesti.ro sau pe platforma disponibilă la adresa de internet: www.ghiseul.ro., ambele sisteme fiind disponibile şi funcţionează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

 

[555x222px]-CampanieVanzari-ePitesti

Comentarii

570 X 90 CUMPANA 3