New Profesional Consult 930 x 122

asociatii de proprietari

Ședințele adunărilor generale ale asociației de proprietari

Ședințele adunărilor generale ale asociației de proprietari

Citiți și: Partaj voluntar: condiții la notariat și în instanță

Ședințele asociațiilor de proprietari debutează cu adunarea generală de constituire a asociației de proprietari.

Anterior adunării generale de constituire, proprietarii din clădirile cu mai multe apartamente se pot întruni pentru a hotărî cu privire la înfiinţarea asociaţiei de proprietari sau la transformarea asociaţiei de locatari în asociaţie de proprietari.

Citiți și: Schimbare la bloc! Este nevoie de așa ceva

Totodată, vor hotărî şi cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere şi a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora şi la data de convocare a adunării de constituire.

Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toţi cei prezenţi.

Cu cel puţin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea generală de constituire proprietarii se convoacă prin afişare într-un loc vizibil.

După adunarea generală de constituire a asociaţiei de proprietari va avea loc o adunare generală a proprietarilor membri ai asociaţiei.

Aceasta se va organiza cel puţin o dată pe an, în primul trimestru al anului.

Responsabilitatea cu privire la neconvocarea a cel puţin unei adunări generale a proprietarilor aparţine membrilor comitetului executiv, inclusiv preşedintelui asociaţiei de proprietari.

Ședințele adunărilor generale ale asociației de proprietari

Adunările generale sunt ordinare sau extraordinare .

Adunarea generală ordinară se convoacă fie de preşedintele asociaţiei de proprietari, fie de comitetul executiv.

Pentru situaţii speciale sau de maximă urgenţă, adunările generale extraordinare ale asociaţiei pot fi convocate oricând de către:

– comitetul executiv

– de către cel puţin 20% din numărul proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari.

Proprietarii trebuie anunţaţi, prin afişare la loc vizibil sau pe bază de tabel nominal convocator, asupra oricărei adunări generale a asociaţiei de proprietari, în termenul prevazut de leges au de staut,  înainte de data stabilită, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunării generale.

Ordinea de zi anunţată se poate completa prin hotărâre a adunării generale.

Adunarea generală poate adopta hotărâri.

Condiția este ca majoritatea proprietarilor membri ai asociaţiei de proprietari (jumătate plus unu) să fie prezenţi personal sau prin reprezentant legal.

Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea generală va fi suspendată şi reconvocată în termen de maximum 10 zile de la data primei convocări.

La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toţi membrii asociaţiei de proprietari au fost convocaţi, hotărârile pot fi adoptate.

Acest lucru este posibil indiferent de numărul membrilor prezenţi, prin votul majorităţii acestora.

Hotărârile adunării generale a asociaţiei de proprietari sunt obligatorii şi pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenţi la adunarea generală.

Dar şi pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei de proprietari.

Hotărârile adunărilor generale vor fi luate cu votul majorităţii membrilor asociaţiei de proprietari prezenţi la adunarea generală convocată sau reconvocată, după caz.

În statutul propriu al asociaţiei de proprietari pot fi prevăzute şi alte condiţii.

Dar nu mai puţin de jumătate plus unu din voturile celor prezenţi la adunarea generală convocată sau reconvocată.

 În situaţii excepţionale, hotărârile pot fi luate prin acordul scris al majorităţii proprietarilor unei scări sau unui bloc, membri ai asociaţiei de proprietari, pentru probleme care îi vizează direct, pe bază de tabel nominal.

Hotărârile adunărilor generale se consemnează în registrul de procese-verbale al asociaţiei de proprietari.

Se semnează de către toţi membrii comitetului executiv şi se comunică, în scris, tuturor proprietarilor.

Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie, dar nu se întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanţa dispune suspendarea acesteia.

555×222 grota rece

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

EcoMoto 570×90