Donaris 930 x 122

avocat

Care este distanța minimă în construcții. Cât de aproape poate construi un vecin

Care este distanța minimă în construcții. Cât de aproape poate construi un vecin

Citiți și: Soluționarea alternativă și rapidă a litigiilor cu banca

Proprietarul unui imobil (teren și/ sau construcție) are dreptul de a efectua lucrări de construire (ex. desființarea unei părți din construcție, extinderea amprentei la sol, supraetajarea, consolidarea etc) în condițiile legii.

Dreptul unui proprietar de a construi nu este un drept absolut și nelimitat, în sensul că proprietarul nu poate realiza orice fel de lucrări de construire în orice condiții, ci numai cu respectarea dispozițiilor legale.

Citiți și: Avantajele notării în cartea funciară a locuinței familiei

În vederea asigurării unei dezvoltări urbanistice coerente în acord cu interesul general au fost edictate o serie de reglementări legale și/ sau tehnice privind modul în care pot fi realizate lucrările de construire.

Orice teren din România este reglementat din punct de vedere urbanistic, iar normele din acest domeniu stabilesc pentru fiecare teren din România o serie de aspecte, cum ar putea fi:

– categoria terenului (ex. intravilan, extravilan, teren agricol, teren forestier, teren curți – construcții etc);

– suprafața minimă a terenului pentru ca acesta să poată fi considerat construibil;

– căile de acces din drumul public necesare ca un teren să poată fi considerat construibil;

– tipul construcțiilor ce pot fi edificate pe un anumit teren ( ex. numai locuințe, numai clădiri guvernamentale, numai clădiri de business etc );

– tipul de construcții care nu pot fi edificate pe teren ( ex. imobile în care se desfășoară o activitate poluantă sau zgomotoasă sau periculoasă );

Care este distanța minimă în construcții. Cât de aproape poate construi un vecin

– amprenta maximă la sol a construcțiilor ( POT – ul – Procentul de ocupare al terenului);

– limita maximă a spațiului construit ( CUT – ul – Coeficientul de utilizare al terenului);

– înălțimea maximă a construcțiilor;

– retragerile construcțiilor față de limitele de proprietate ( axul străzii, limita posterioară, limitele laterale ).

Toate limitele impuse unui teren prin reglementările urbanismului sunt considerate limite legale ale dreptului de proprietate (mai concret, ale dreptului de a construi pe o anumită proprietate).

Dreptul de proprietate asupra unui teren aparținând unei persoane se întinde, sub anumite modalități, dincolo de limita de proprietate afectând în mod direct terenurile învecinate.

Spre exemplu, ca regulă generală, proprietarul unui teren are dreptul ca vecinul său să nu edifice o construcție pe terenul învecinat la o distanță mai mică de 60 cm față de limita de hotar, dacă prin regulamentul de urbanism nu se prevede o altă distanță (ex. 2 ml față de limita de hotar ).

Corelativ acestui drept, proprietarul imobilului învecinat are obligația de a respecta această distanță la momentul când hotărăște să edifice o construcție.

Care este distanța minimă în construcții. Cât de aproape poate construi un vecin

Exista situatii cand proprietarul unui teren edifică o construcție, iar prin aceasta să încalce drepturile proprietarilor imobilelor învecinate (ex. nerespectarea distanței minime față de limita de hotar, edificarea unui imobil în care se desfășoară o activitate periculoasă ce ar putea cauza multiple prejudicii vecinilor, afectarea nivelului de lumină de care beneficiază construcțiile învecinate etc).

În alte situații există posibilitatea ca proprietarul unui vecin să edifice o construcție cu depășirea limitelor de proprietate, pe terenul învecinat.

În toate aceste cazuri, în funcție de circumstanțe, proprietarul imobilului învecinat poate obține desființarea construcției care îi generează prejudiciile expuse mai sus.

Codul civil instituie regula respectării distanţei minime de 60 cm faţă de limita de hotar a fondului proprietarului vecin, dar permite o flexibilizare a acesteia ca urmare a exprimării acordului proprietarului terenului în vecinătatea căruia urmează să se construiască.

Ca atare, în măsura în care există un înscris autentic în care să fie exprimat în mod neîndoielnic acordul proprietarului, legea oferă proprietarilor vecini posibilitatea de a compatibiliza cu interesele individuale rigorile disciplinei în construcţii, care impun instituirea anumitor restricţii, tocmai în considerarea apărării intereselor concurente ale proprietarilor.

Care este distanța minimă în construcții. Cât de aproape poate construi un vecin

În ipoteza în care proprietarul vecin refuză să îşi dea acordul în ceea ce priveşte ridicarea construcţiei fără respectarea distanţei minime impuse de lege, chiar dacă acesta ar fi de rea-credinţă, proprietarul nu poate trece peste acest refuz, ci trebuie să respecte distanţa minimă, având la dispoziţie alte mijloace procesuale pentru a echilibra situaţia, respectiv posibilitatea acţionării în instanţă a proprietarului de rea-credinţă.

New Profesional Consult-555×222
Pizza Sapori Italia 570 90