pizzeria sapori  930 122

ACTE

Cum recuperăm actele de stare civilă pierdute?

Cum recuperăm actele de stare civilă pierdute?

Citiți și: Partaj voluntar: condiții la notariat și în instanță

Certificatul de naștere este un document esențial  fiind necesar pentru o serie de tranzacții și acte oficiale.

În România, acest document este emis de către autoritățile locale.

Citiți și: Când sunt obligați salariații să restituie cheltuielile de formare profesională?

Acesta reprezintă dovada oficială a nașterii unei persoane în țară.

În cazul în care l-ati pierdut sau aveți nevoie de o a doua copie, există proceduri specifice pe care trebuie să le urmați.

Este important să păstrați acest document într-un loc sigur, deoarece poate fi necesar pentru diferite situații, cum ar fi înregistrarea la școală, obținerea unui act de identitate sau pentru a efectua diferite tranzacții legale.

Cum recuperăm actele de stare civilă pierdute ?

Pentru a putea obține un nou certificat, va trebui să mergeți -fie la primăria care are în păstrare registrele  în care au fost înregistrate actele;

-fie la primăria locului de domiciliu  sau reşedinţă al solicitantului cu următoarele documente:

– cerere scrisă și semnată;

– actul de identitate, atât în original, cât şi în copie;

– dovada achitării unei taxe de timbru  la Direcţia Impozite şi Taxe Locale de care aparţineţi

– o copie după certificatul de naştere pierdut (dacă există).

Este important să vă adreseați autorităților locale pentru a afla procedurile specifice și costurile implicate în obținerea unui nou certificat de naștere.

Citește și: Modalități de combaterea și înlăturare a situațiilor de alienare parentală

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Citește și: Tichete pentru lucrătorii casnici

Modalități de combaterea și înlăturare a situațiilor de alienare parentală

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi: părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani; reprezentanții legali.

Citește și: Întrebări și răspunsuri despre procedura de dare în plată

În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obținerea certificatului se poate face prin procură specială autentificată de către un notar public.

Se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naștere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă sau de către avocat.

Citește și: Modalități de intrare în legalitate pentru construcțiile edificate fără autorizație de construire

În cazul cetățenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată conform Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din țara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă” sau cu împuternicire avocațială.

Citește și: Modalități de combaterea și înlăturare a situațiilor de alienare parentală

Solicitantul trebuie să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE – VALABIL, care poate fi: 

1.Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:

–  buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
Persoanele care au atât actul de identitate, cât şi certificatul de stare civilă pierdut, furat sau distrus pot obţine un nou certificat de stare civilă astfel:

–  În situaţia în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atât cererea pentru obţinerea certificatului de stare civilă, cât şi pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

– În cazul în care serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă nu este acelaşi cu cel pe raza căruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai întâi, o carte provizorie, în vederea procurării certificatelor de stare civilă.

2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

– paşaportul turistic în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.

Citește și: Cum se pedepsesc actele de violență asupra animalelor?

Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate in România pot solicita procurarea certificatelor astfel: personal; pe cale diplomatică (la Consulatul României din țara în care trăiesc); prin împuternicit, cu procură special sau prin avocat cu împuternicire avocațială.

Citește și: Renunțarea la judecată în procesele civile

Eco moto 555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pizza Sapori Italia 570 90