New Profesional Consult 930 x 122

cerere

Curtea de Apel Pitești, anunț foarte important!

Curtea de Apel Pitești anunță declanșarea procedurii de ocupare a unor funcții publice de execuție din cadrul Tribunalului Vâlcea și Tribunalului Argeș prin transfer la cerere.

Citiți și: Un club de top îl dorește pe Garita. Care îi va fi destinația

Este vorba despre:

– 2 posturi consilier, clasa I, grad superior – cu specializarea economist – la Tribunalul Vâlcea, Compartimentul economico-financiar şi administrativ;

–  1 post  consilier, clasa I, grad superior – specializare economist – la Tribunalul Argeș, Compartimentul economico-financiar şi administrativ;

Citiți și: Pitești. Proces cu greutate! O căruță de bani în joc

–  1 post consilier, clasa I, grad superior – specializare inginer – la Tribunalul Argeș, Compartimentul economico-financiar şi administrativ.

Transferul la cerere se face pe o funcție publică vacantă de acelaşi nivel, cu respectarea categoriei, clasei şi gradului profesional al funcţionarului public, cu îndeplinirea condițiilor de studii, condițiilor de vechime și condițiilor specifice pentru ocuparea funcției publice în care urmează să fie transferat, prevăzute în fișa postului, potrivit dispozițiilor art. 506 alin.(2) și (5) din Codul administrativ.

Funcționarii publici interesați vor depune, în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului, respectiv în perioada  14.03.2023-03.04.2023, în intervalul orar 14,00 – 15,00 la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Curții de Apel Pitești, un dosar care conține următoarele documente :

– Cerere de transfer, cu precizarea postului pentru care candidează (conform modelului atașat, Anexa 1);

– Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (conform modelului atașat, Anexa 2)

– Curriculum vitae (CV) în format european;

– Copia actului de identitate;

– Copii ale actelor doveditoare privind îndeplinirea condițiilor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

– Copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

– Adeverință eliberată de instituția angajatoare din care să rezulte funcția publică deținută în prezent și gradul profesional, precum și inexistența sancțiunilor disciplinare.

Mai multe detalii AICI

[555x222px]KV_Summer_epitesti

Comentarii

570 X 90 POSADA 3