930×122 CAPRA 5

liviu stancu

„ÎMPREUNĂ PENTRU PITEȘTI” – PROGRAMUL PRO ROMÂNIA DE GUVERNARE MUNICIPALĂ

A fost adoptat Programul PRO România de guvernare municipală, „ÎMPREUNĂ PENTRU PITEȘTI”.

Citiți și: Comună din județ, pe un butoi de pulbere: „De aici, dejecții sunt deversate direct în Râul Argeș!”

 

„Administrarea PITEȘTIULUI de către primarul Liviu STANCU împreună cu o echipă majoritară PRO ROMANIA în Consiliul local are în vedere două mari categorii de acțiuni:

Citiți și: SONDAJ: PRO ROMÂNIA AJUNGE LA APROAPE 10% INTENȚIE DE VOT, CU O SĂPTĂMÂNĂ ȊNAINTE DE ALEGERILE PARLAMENTARE

 

  • MĂSURI IMEDIATE prin acțiuni ce au ca scop înlăturarea de îndată a problemelor URGENTE;

 

  • MĂSURI PE TERMEN LUNG ce vor fi adoptate treptat, în vederea dezvoltării radicale a orașului, pe întreaga durată a  mandatului.

 

Nu în ultim rând, echipa noastră își propune realizarea in cursul celor patru ani de administrare, a unei VIZIUNI ASUPRA PITESTIULUI VIITORULUI, lucrare  ce va fi realizată împreună cu profesioniști cu mare reputație, în vederea configurării unei soluții viabile pentru ceea ce va însemna TRANSFORMAREA ORAȘULUI NOSTRU peste ani.

 

Capitolul I. CINCISPREZECE MĂSURI DE MAXIMĂ URGENȚĂ

 

SITUATIA ACTUALĂ:  În plină explozie de cazuri COVID în județul Argeș,  Primăria a constituit adevărate surse de contaminare în masă prin aglomerări de persoane, mai ales in vârstă, la ghișeele sale. Orice măsură care determină concentrare de persoane într-o anumită locație, cu atât mai mult la un ghișeu al PRIMĂRIEI trebie să înceteze, cu maximă urgență!

 

MĂSURA 1. PRO ROMÂNIA va elimina din practica administrației publice orice aglomerare la ghișee, contactul fizic urmând a fi redus până la disparitia acestuia prin utilizarea de platforme moderne de comunicare. În acelasi timp, având în vedere numărul mare de persoane ce nu utilizează sisteme electronice,  se vor concepe mijloace  dedicate compensării necunoașterii tehnologiei,  începând cu programarea telefonică a prezenței la gișeu,  treptat se va elabora un serviciu dedicat acestora în vederea eliminării eforturilor de deplasare la ghișeu.

 

SITUATIA ACTUALĂ:  Cheltuirea banilor publici fără o nevoie reală, a devenit  o practică binecunoscută a PRIMĂRIEI. Milioane de EURO au fost risipite, banii orașului fiind de-a dreptul aruncați pe investiții dubioase, spectacole supraevaluate, refaceri a unor construcții prost executate samd.

 

MĂSURA 2. Aleșii nostri  vor stopa golirea bugetului PRIMĂRIEI prin verificarea nevoilor orasului  și aprobarea unor cheltuiri adecvate cu cerințele REALE  ale acestuia.

 

MĂSURA 3. Vom lua imediat măsura publicării pe siteul PRIMĂRIEI, într-un câmp ușor de remarcat,  a oricărei cheltuieli publice ce vor depăsi o valoare rezonabilă, astfel încât orice cetățean să aibă posibilitatea de a remarca cum sunt gestionate  fondurile Pitestiului.

 

SITUAȚIA ACTUALĂ: Autoritatea locală pitesteană a refuzat  permanent a accesa proiectele finantate din fonduri nerambursabile dedicate reabilitării  blocurilor și clădirilor publice. În ciuda posibilității de reabilitare gratuită,  schimbatul geamurilor cu termopan, anvelopările, schimbarea lifturilor sau a sistemelor de termoficare a realizată pe banii pitestenilor proprietari.  În mod evident, refuzul de a veni în spijinul locuitorilor este probabil, cea mai evidentă pagubă provocată nouă în mod direct de către Primărie.  Mai mult decât atât, școlile, grădinițele  si alte clădiri aparținând Primăriei au fost excluse de la o reabilitare gratuită, asemenea blocurilor.

 

MĂSURA 4. Începerea de urgență a proiectului de reabilitare termică gratuită a blocurilor din Pitesti si a clădirilor publice(cu suprafete peste 250 mp)  prin atragerea fondurilor europene nerambursabile.

 

SITUATIA ACTUALĂ:  Deși au permis constructia de blocuri inclusiv în zone neadecvate, actuala autoritate locală nu oferă nicio soluție de transport pentru  locuitorii izolați în diversele locații ale orașului, copii, persoane cu dificultăți de mobilitate, sau chiar persoane cu bagaje beneficiind extrem de greu de transportul în comun.

 

MĂSURA 5. Vom adopta modalități inteligente de transport public prin introducerea unor trasee secundare cu mijloace de transport de dimensiuni mai reduse, capabile a se deplasa inclusiv in zone de acces dificil, asigurând legătura  până în statiile liniilor principale. Transportul public va fi adaptat  astfel încât  pitestenii să se deplaseze rapid din orice zonă de locuit.

 

SITUATIA ACTUALĂ:  Spațiile de joacă în vecinătatea blocurilor,  locuri de socializare în cartierele de locuit, spații cu aparate de întretinere fizică inclusiv pentru persoane în vârstă aproape că lipsesc. Totodată, siguranța copiilor nostri este aproape inexistentă în conditiile in care strada  a devenit  locul lor  de joacă.

 

MĂSURA 6.  Pentru copii si tineri vom sprijini și în acelasi timp,  vom obliga  toate institutiile de educatie din subordinea PRIMĂRIEI a amenaja si păstra deschise spatiile deținute  în aer liber, destinându-le în afara orelor de curs, copiilor si tinerilor,  în condițiile asigurării siguranței acestora de personal specializat. Se are în vedere amplasarea de locuri de joacă în partea superioară a parcărilor supraetajate existente sau ce se vor construi.

 

MĂSURA 7. Se vor identifica toate terenurile libere din vecinătatea blocurilor care vor fi amenajate pentru desfăsurarea de activități cu caracter  sportiv, de întreținere și recreative.

 

SITUATIA ACTUALĂ:  Ne aflăm  într-o prăbușire continuă  a micilor afaceri deținute de piteșteni, accelerată masiv pe fondul pandemiei. PRIMĂRIA, dincolo că nu face nimic pentru a ajuta micii întreprinzători locali, dimpotrivă, le impune prețuri exagerate pentru închirierile de spatiu public șubrezind  și bruma de economie locală  ce a supraviețuit pandemiei. Birocratia în vederea deschiderii si funcționării unei afaceri este extremă!

 

MĂSURA 8. Se vor  institui ca  prioritate măsurile de  sprijini pentru micii întreprinzători locali prin acțiuni reale de sustinere,  de facilitare a  obtinerii de spatii necesare din patrimoniul public la prețuri rezonabile,  de emitere rapidă a aprobărilor și avizelor. Totodată, spatiile pentru vânzare stradală vor fi amenajate prin cheltuiala PRIMĂRIEI și integrate într-o viziune urbanistică care să ridice gradul de atractivitate a orașului, la nivelul standardelor europene.

 

SITUATIA ACTUALĂ:  Modul in care se stabilesc prețurile pentru serviciile furnizate de către PRIMĂRIE cum ar fi apă-canal sau transportul public, sunt adevărate mistere pentru cetățeni. Faptul că avem unul dintre cele mai mari preturi la apă-canal este deja este cunoscut.

 

MĂSURA 10. Primarul Liviu STANCU cu sprijinul consilierilor locali,  va dispune verificarea rapidă prin audit de specialitate a modului de gestiune a societății,  și va lua măsurile adecvate in vederea reducerii costurilor, stopând orice scurgere de fonduri ce determină prețul mărit plătit de piteșteni la apă/canal  și alte servicii publice.

 

SITUATIA ACTUALĂ: Situatia zonelor verzi, a  parcurilor  și arborilor din  PITESTI este mai mult decât îngrijorătoare. În parcurile pitestene, și așa reduse ca suprafață, s-au realizat intervenții ce frizează absurdul: betonări, pavări excesive, reamenajări total nepotrivite, toate cu intervenții nefericite, agresive,  asupra vegetației. Totodată, un număr mare de copaci,  sub pretextul toaletării, au suferit ciuntiri parte fiind înlăturați prin tăiere. Nevoia de refacere ecologică este o urgență de care vom ține cont.

 

MĂSURĂ 11. Refacerea zonelor verzi distruse. Identificarea tuturor suprafețelor ce permit plantarea de copaci, stabilirea împreună cu specialiștii în arhitectură peisageră a celor mai potrivite soluții prin care aceste spații vor fi înverzite sau reînverzite.

 

SITUAȚIA ACTUALĂ: Pădurea Trivale dincolo de problema instituiri unui regim juridic care să o protejeze, se află într-o continuă suferință în partea de lizieră(marginea pădurii), în  zona de contact cu cartierele de locuințe.  În vecinătatea cu cartierele Trivale si Găvana  pădurea a ajuns adevărat depozit de gunoaie. Haite de câini sălbăticiți atacă animalele pădurii fiind  si un  totodată un factor de pericol pentru populație.

MĂSURĂ 12. Acțiuni imediate de combatere, realizarea împreună cu autoritățile forestiere, a persoanelor deținătoare a zonelor de pădure din lizieră, a unor  modalități urgente de reacție cu scopul asanării.

 

SITUATIA ACTUALĂ: Pistele de biciclete au fost tratate de către administratia locală ca un subiect derizoriu. Neînțelegând rolul extrem de important în amenajarea unei infrastructuri de deplasare alternativă fată de cea clasică, nonpoluantă, de natură a produce și serioase decongestionări a traficului auto, administratia locală pitesteană  nefăcând niciun  progrese în acest subiect.

 

MĂSURA 13. Amenajarea urgentă de piste de biciclete în zonele ce permit deja trasee, cu titlu de exemplu: vecinătatea Căii Bascovului, Zona Luncii Argesului – Strand- Cartier Prundu, zonei Războieni – Cart. Trivale – Centru  samd.

 

SITUAȚIA ACTUALĂ: Deși s-au emis autorizatii de construire pentru locuințe de toate tipurile, inclusiv blocuri, administrația publică pitesteană încă nu a reușit asfaltarea drumurilor aferente deservirii acestora. Ne aflăm în situația inacceptabilă a unei circulații publice pe drumuri precum în Evul mediu, străzi orăsenesti devenind impracticabile în caz de intemperii.

 

MĂSURA 14. Cu caracter de urgență, toate aceste drumuri vor fi asfaltate, în scurt timp toate arterele de circulație în oraș  urmând a îndeplini standardele de circulație.

 

SITUATIA ACTUALĂ:  Nu există la acest moment  un mijloc  rapid de sesizare a PRIMĂRIEI pentru probleme de urgență dedicate acesteia, mijloc  accesibil tuturor persoanelor, mai ales pentru cei ce nu folosesc tehnică digitală.  Mai mult decât atât, cetățenii responsabili ce au înțeles să indice problemele observate nu au posibilitatea a urmări rezultatul propriei sesizări.

 

MĂSURA 15. Înființarea imediată a unui serviciu telefonic „SESIZĂRI URGENȚE PRIMĂRIE ” după modelul oferit de apelul de urgență  „112”. Totodată, după inregistrarea telefonică la  în cadrul acestui serviciu,   sesizarea va putea fi urmărită în timp real prin intermediul platformei electronice  a PRIMĂRIEI , persoanele ce nu utilizează platforme electronice putând solicita răspuns telefonic.

 

Capitolul II.

 

MĂSURI STRATEGICE

 

FONDURI NERAMBURSABILE

 

EXPUNERE DE MOTIVE: Atragerea de finanțări, mai ales nerambursabile, pentru proiectele de dezvoltare a orasului poate fi realizată numai de o administrație locală eficientă. De aceea Pitestiul, la acest capitol, este încă extrem de sărac.  Totodată, trebuie a fi evaluate toate sursele de finanțare, pornind de la cele nerambursabile asigurate de UE, fonduri norvegiene samd, continuând cu sursele de creditare BERD, Banca Mondială etc.

 

MĂSURA 1: Vom determina un flux continuu de PROIECTE DE DEZVOLTARE  pentru toate domeniile de activitate a PRIMĂRIEI. Vom  propune o strategie de atragere permanentă a unui volum cât mai mare de finanțări pentru proiectele orașului. Totodată, vom avea în vedere a realiza proiecte dedicate pentru toate sursele de finanțare posibile destinate investițiilor publice.

 

SĂNĂTATE

 

EXPUNERE DE MOTIVE: Pandemia în derulare a dovedit dezastrul din sistemul de sănătătate românesc, inclusiv la nivelul orasului Pitesti. La momentul prezent, riscul de deces pentru maladii în afara problematicii Covid, este extrem. După încetarea pandemiei problema serviciilor medicale insuficiente și  de slabă calitate va rămâne, serviciile medicale existente neputând face față unei populatii din ce in ce mai bolnave.

 

MĂSURA 2:   Demararea construirii unui NOU SPITAL MUNICIPAL  dotat la nivelul mileniului III.

 

ZONA METROPOLITANĂ

 

EXPUNERE DE MOTIVE: Interesele de grup a celor ce au condus politica în întreaga zonă a făcut ca 30 de ani Piteștiul si localitățile din jur să rămână entități administrative ce funcționează, în cea mai mare parte, în mod  izolat unele față de celelalte. Sfidând logica civilizației europene bazată pe interconectare, dezvoltare comună de infrastructură, armonizare și compatibilizare între localitățile învecinate, regimul zonei metropolitane reprezintă încă o nebuloasă  pentru  pitesteni. De functiuni ale acesteia, nici nu se poate pune problema la acest moment.

 

MĂSURA 3 ACTIVAREA ZONEI METROPOLITANE, stabilirea unui regim juridic clar a acesteia și elaborarea unui plan de dezvoltare integrat cu localitățile limitrofe, realizarea de proiecte comune cu localitățile ce o alcătuiesc în vederea unei dezvoltări unitare a întregii zone.

 

INFRASTRUCTURĂ TRANSPORTURI

 

EXPUNERE DE MOTIVE: Circulația urbană este sufocată. 30 de ani în Pitesti s-au tot cârpit străzile existente, fără identificarea unor solutii de fluidizare eficiente. A venit momentul să realizăm un sistem coerent de infrastructură rutieră cu rezolvări moderne, eficiente,  care să asigure satisfacerea unui flux de mijloace de transport  mereu în creștere .

 

MĂSURA 4.  Fluidizarea traficului urban prin CONSTRUIREA DE NOI ARTERE DE CIRCULAȚIE inclusiv PODURI  spre toate directiile de comunicare a orasului cu localitățile vecine. Regândirea marilor intersectii prin amenajarea de sensuri giratorii.

 

ECOLOGIE

 

EXPUNERE DE MOTIVE: PITESTIUL se dezvoltă într-un cadru natural de exceptie, cu un relief generos, variat, ce ne asigură un avantaj major  față de multe orase din țară.  Acest context natural trebuie atât protejat cât si pus în valoare mai ales prin măsuri administrative de armonizare a nevoii de dezvoltare a  orașului cu mediul ambiant. Abordarea din punct de vedere ecologic a perspectivei de dezvoltare municiplă, cu sprijinul specialistilor in domeniu, reprezintă una dintre garanțiile bunăstării viitoare.

 

MĂSURA 5. Asumarea de către autoritatea publică municipală a unui STANDARD ECOLOGIC privind evaluarea impactului măsurilor ce se vor lua cu în relatia cu mediul ambiant. Ca urmare, vom urmări a fi stabilită ca  regulă obligatia de verificare a impactului ecologic a deciziilor comunitare.

 

DIGITALIZARE

 

EXPUNERE DE MOTIVE : Deși ROMÂNIA deține o infrastructură de internet cu mult superioară țărilor europene avansate, PITESTIUL fiind un beneficiar deplin al acesteia, digitalizarea este un proces care, și la nivelul administratiei municipale  este extrem de redus. Suntem obligați să constatăm că, nici măcar la nivelul aplicațiilor minimale, cum ar fi siteul PRIMĂRIEI,  modul de utilizare a tehnicii IT nu este folosit  pe deplin. La momentul de față digitalizarea modului de funcționare a unor servicii cum ar fi, ca exemplu –  transportul public –    este o ficțiune, modalitățile de gestiune electronică în condiții de maximă transparență  a unor servicii ca apă-canal fiind de-a  dreptul evitate.  Conceptul de SMART-CITY pentru PITESTI reprezintă doar prilej de declaratii politice, fără niciun conținut.

 

MĂSURA 6. DIGITIZAREA MASIVĂ  a administratiei publice prin implementarea de tehnologi avansate, reprezintă unul dintre elementele fundamentale pe care PRO ROMÂNIA le va sustine a fi implementate.

 

ASISTENTĂ SOCIALĂ

 

EXPUNERE DE MOTIVE: PITESTIUL se află încă in epoca dosarului cu șină, a depunerii la ghiseele PRIMĂRIEI inclusiv a documentelor ce deja se află in arhivele acesteia. Prin digitalizare orice astfel de manopere vor înceta. O problemă extrem de delicată ce va trebui rezolvată este modul de sprijin pe care administratia publică trebuie să îl asigure  persoanelor ce nu folosesc tehnica digitală. Dat fiind că, din rațiuni în special legate de vârstă, receptarea tehnicii digitale este greu posibilă sau deloc, dat fiind numărul mare de locuitori aflați în această situație, se impune adoptarea unor  acțiuni pe termen lung în acest sens. Ca urmare, concomitent cu digitalizarea masivă, sprijinul persoanelor ce nu folosesc tehnica de calcul va fi o adevărată provocare pentru o administratie responsabilă.

 

MĂSURA 7. În mod treptat, vom realiza acțiuni dedicate eliminării oricărei probleme de comunicare a persoanelor ce nu utilizează tehnologie IT si autoritatea municipală. Servicile de asistență, inclusiv cea socială,  vor cunoaste un nivel mult mai ridicat de complexitate a prestatiilor acordate persoanelor ce nu folosesc tehnologie IT, mai ales a celor în vârstă, preluând manoperele aferente transmisiei digitale a documentelor acestora.

 

DEZVOLTARE ECONOMICĂ

 

EXPUNERE DE MOTIVE: Pitestiul este un FOST oras industrial. Locul vechilor fabrici din Găvana este acum pârloagă. Importante terenuri in jurul orasului sunt destinate agriculturii in conditiile in care pot oferi locatii excelente unei noi industrii locale. România are deja experiența unor parcuri industriale de succes, și Pitestiul cu zona sa metropolitană putând genera un proiect serios in această sferă de mare interes economic.

 

MĂSURA 8. Realizarea parcurilor industriale, intenție declarată de autorități constant pe parcursul ultimilor ani, trebuie să devină realitate. Pitestiul trebuie să fie înzestrat cu capacitățile necesare dezvoltării de industrii diverse pentru a redeveni un centru economic important al ROMÂNIEI.

 

Proiectul „PITESTIUL SUPER FUN”

 

EXPUNERE DE MOTIVE: Pornirea motoarelor ECONOMIEI LOCALE printr-un proiect municipal de anvergură  care să pună laolaltă toate avantajele Pitestiului este mai mult decât necesară.  Împreună cu mediul de afaceri din zonă, cu o finanțare adecvată, se poate genera o crestere economică constantă, de mari proporții. Industriile divertismentului, turismul, hoteluri/restaurante, pe fundamentul resurselor deja existente in Pitesti printr-un program inteligent, bine sustinut financiar, logistic si uman,  pot a se  dezvolta urgent, constituind un fundament solid pentru transformări de lungă durată.

 

Valorificarea cadrului natural – valorificarea inclusiv ecologică a arealului aferent râurilor Doamnei si Argeșului care formează un peisaj extrem de atrăgător, asemănător deltei,  a lacurilor de acumulare din vecinătate, a zonelor largi din jur ce pot fi destinate  unor  planuri noi de investiții, configurează enorme oportunități pentru eventuale investitii. Nu în ultimul rând, PITESTIUL împreună cu zonele din jur (ca exemplu  Stefănesti si Golesti) poate alcătui o bază de dezvoltare a turismului cultural, aspecte la care vom reveni mai jos. Prin diverse tipuri de operatiuni cum ar fi, ca exemplu parteneriate public-private, Pitestiul va oferi o bază de dezvoltare afacerilor locale transformând orașul si zona din jur într-un centru de divertisment național.

 

MĂSURA 9. Dezvoltarea împreună cu partenerii metropolitani în  zonele cu potential,  a unui amplu proiect de investitii în vederea constituirii  unei baze de divertisment de mari dimensiuni.

 

MĂSURA 10: Extinderea complexului olimpic de natație si includerea intr-un ansamblu tip Spa.

 

MĂSURA 11. Identificarea si dezvoltarea impreună cu detinătorii  de proprietăți în zone de interes a unor trasee de activități sportive de mare atractie (biciclism cross-country, moto-enduro etc)

 

MĂSURA 12. Construirea unei piste auto.

 

MĂSURA 13 Reamenajare zonei centrale a orasului pe baza unor proiecte cu finanțare UE in vederea aducerii la un nivel modern de expresie urbanistică  și a  măririi gradului de atractivitate pentru divertisment;

 

MĂSURA 14 : Stabilirea impreună cu institutiile culturale pitestene a unor programe extrem de atractive cu caracter sezonier care, pe lângă oferta permanentă, să genereze un interes crescut de frecventare a zonei,

 

MĂSURA 15. Consolidarea tuturor resurselor într-un proiect de mare anvergură sub denumirea „PITESTI – SUPER FUN”

 

Proiectul va integra, cu titlu de exemplu:

 

  • Dezvoltarea unor sporturi cu mare atractie la public în ariile naturale pitestene si zonale: sporturi acvatice, moto-enduro, ciclism cross-country, hipismul, etc

 

  • Noi tipuri de competitii raportat la preocupările momentului (exp: robotică, gaming pc, racing drones etc)

 

  • Divertisment acvatic pe lacurile zonale si în strand;

 

  • Activități de divertisment si educative în „delta” Pitestiului;

 

  • Spectacole in aer liber și in sălile Teatrului Davila;

 

  • Festivaluri de traditie într-un nou tip de expresie, (Simfonia lalelelor, Zavaidoc, Sărbătoarea recoltei, etc,) la care se vor adăuga noi actiuni culturale de amploare;

 

  • Divertismentul și promovarea diverselor tipuri de abordare gastronomică gen:  festivaluri ale berii,   gourmet/vinuri nobile etc ;

 

  • Turismul cultural prin Galeriile Ilfoveanu, Planetariul, Vila Florica, Muzeul Golesti samd va aduce aporturi importante la diversitatea modului de petrecere a timpului liber.

 

EDUCATIE. CULTURĂ

 

EXPUNERE DE MOTIVE: Educația si cultura sunt percepute de partidul nostru ca fiind componente esențiale a vieții sociale. Fără o bază materială suficientă, fără resursele necesare realizării scopului acestora, a vorbi despre educatie si cultură reprezintă simple vorbe in vânt. Tocmai de aceea, referirile noastre  la aceste două domenii fundamentale, acum,  în finalul programului nostru, au ca temei rațiunea potrivit căreia succesul măsurilor anterior expuse va genera baza material al dezvoltării acestor două sectoare, numai așa putând aborda sincer educația si cultua.

 

MĂSURA 16: Reabilitarea bazei materiale imobiliare a institutiilor de educatie, si a celor de cultură, din patrimoniul municipal,  prin proiectele dedicate cu fonduri europene.

 

MĂSURA 17 Integrarea produsului cultural în  cadrul acțiunilor ce generează efect economic(divertisment, turism)  în vederea promovării realității culturale locale. Pe de altă parte vom  face legătura între școală si realitatea economică în vederea pregătirii unei viitoare forțe de muncă adecvate specificului local.

 

MĂSURA 18. Vom produce o conectare internatională masivă a acestor domenii prin sustinerea împreună cu institutiile de resort de acțiuni în aceste domenii.

 

DIALOG CU ACTORII VIEȚII PITESTENE

 

Pornim  de la experiența dialogului mediului de afaceri cu autoritatea publică ce era o regulă în  guvernarea Ponta. Schimbul de idei derulat pe parcursul a trei ani a generat cele mai adecvate măsuri politice ale ultimilor 30 de ani,  producând un serios avânt economiei naționale.  Dacă la nivel național această inițiativă aproape că nu mai există, la nivelul orașului PITESTI o platformă institutională de dialog nu a existat niciodată.

 

MĂSURA 19. Constituirea unei structuri cu activitatea permanentă denumită „COALITIA PENTRU DEZOLTAREA PITESTIULUI” prin care, autoritatea locală va fi conectată permanent cu mediul de afaceri local, cu instituțiile civice si ceilalti parteneri de dialog local.

 

CONECTARE LA DECIZILE GUVERNAMENTALE

 

EXPUNERE DE MOTIVE:  Autoritatea locală pitesteană  nu a fost privită ca un partener „cu greutate” în discuțiile cu autoritățile publice centrale. Ca urmare a incapacității edililor de a sustine interesele orasului la nivel  guvernamental, Pitestiul a pierdut importanta pe care o avea in trecut.  Proiectele naționale de mare importanță cu impact si asupra orasului nostru  necesită o abordare mult mai intensă de către viitoarea echipă de la PRIMĂRIE.

 

MĂSURA 20. Permanentizarea relatiei cu autoritățile centrale ce derulează proiecte cu efect major și asupra orașului PITESTI, în prezent cu privire la construirea autostrăzii PITESTI- SIBIU. Scopul acestui contact instituionalizat este cunoasterea și informarea populatiei în timp real asupra stadiului acestui proiect crucial pentru comunitatea noastră”.

 

 

Supernova_2022_januar_web_bannerji_555x222_ROM

Comentarii

570 X 90 POSADA 3