Apă Canal 2000 SA Piteşti

Societatea cea mai bogată din cadrul Primăriei Pitești – ANGAJEAZĂ!

Societatea cea mai bogată din cadrul Primăriei Pitești – ANGAJEAZĂ! SC Apă Canal 2000 SA Pitești caută jurist!

Citiți și: SC Apă Canal 2000 SA Piteşti recomandă comunicarea electronică

În acest sens, societatea organizează concurs pentru ocuparea unui post de jurist la Serviciul Achiziţii Aprovizionare.


Atribuţiile postului constau în întocmirea de documentaţii de atribuire pentru beneficiarii de fonduri publice, în principal în ceea ce priveşte elaborarea/ verificarea documentaţiei aferente procedurilor de achiziţii publice privind produse, echipamente, servicii şi lucrări având ca obiectiv principal proiectarea/ execuţia/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, derularea procedurilor de achiziţii în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniu (elaborare răspunsuri clarificări/ notificări, evaluare oferte, puncte de vedere/ întâmpinări la contestaţiile/ plângerile formulate, etc.

Citiți și: Atenționare: Nu utilizați apa potabilă în exces!

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

Candidaţii vor depune cerere generală, Consimțământ și Informații la colectarea datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată (se descarcă de pe site-ul societății secțiunea „Clienți – Formulare), un Curriculum Vitae (CV), cazier judiciar (în original) şi copii ale: actului de identitate, actului de studii, carnetului de muncă şi/sau adeverinţelor de vechime în muncă, fișa postului, recomandare (după caz), la ghişeul unic al societăţii situat în municipiul Piteşti, bulevardul I.C. Brătianu nr. 24A, până la data de 09.09.2021, inclusiv, ora 16:00.

[555x222px]Destinatia_Ideala_Toamna_ePitesti

Comentarii

Un comentariu


Dacă vrei publicitate pe ePitesti.ro trimite mesaj la 0774 587 441 sau un email la [email protected] și te contactăm noi.

Trimite-ne știrea ta pe whatsapp la
0774 587 441