Donaris 930 x 122

hotărâri judecătorești

Cum se execută hotătârile judecătorești când sunt implicați minori

Cum se execută hotătârile judecătorești când sunt implicați minori

Citiți și: Supravegherea specializată a minorilor care săvărșesc fapte penale dar nu răspund penal

Procedura executării hotărârilor judecătorești referitoare la minori

În baza titlului executoriu care cuprinde măsuri privitoare la minori (stabilire legături personale cu minorul, stabilire domiciliu minor, înapoiere minor,etc ) creditorul – prin ipoteză unul dintre părinți sau chiar amândoi în situația cererii de înapoiere a minorului de la persoana care îl ţine fără drept – se adresează executorului judecătoresc cu cerere de executare silită.

Citiți și: Când și cum se ,,șterge” trecutul unui condamnat?

După ce obține încuviințarea executării silite de la instanța de executare, acesta va urma trei pași procedurali.

Primul constă în trimiterea somației către debitor

Astfel, executorul judecătoresc va trimite părintelui sau persoanei la care se află minorul încheierea de încuviinţare a executării, împreună cu o somaţie în care îi va comunica acestuia data la care să se prezinte împreună cu minorul la sediul său ori în alt loc stabilit de executor, în vederea preluării minorului de către creditor.

Sau, după caz, îi va pune în vedere să permită celuilalt părinte să îşi exercite dreptul de a avea legături personale cu minorul, potrivit programului stabilit în titlul executoriu.

În cazul în care debitorul nu se conformează somației și nu execută obligația într-un termen de 10 zile de la primirea somației, creditorul poate sesiza instanța de executare.

Aceasta va putea dispune, printr-o încheiere definitivă, aplicarea unor penalități de la 100 la 1.000 de lei, stabilite pe zi de întârziere.

Dacă în cel mult trei luni de la comunicarea încheierii de aplicare a penalității debitorul nu își execută obligația sau dacă, fiind de rea-credință, ascunde minorul, executorul judecătoresc va sesiza de îndată parchetul de pe lângă instanţa de executare în vederea începerii urmăririi penale, pentru săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti.

Al doilea pas în derularea procedurii corespunde executării silite propriu-zise

Dacă debitorul refuză în continuare să execute, la expirarea unui termen de o lună de la comunicarea încheierii instanței prin care a fost obligat la plata penalităților se va proceda la executare silită.

Se va efectua numai în prezența unui reprezentant al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi, dacă se consideră necesar, a unui psiholog desemnat de aceasta.

În cadrul executării siite nu este permis niciunei persoane să bruscheze minorul sau să exercite presiuni asupra lui pentru a se realiza executarea.

În situația în care minorul refuză în mod categoric să-l părăsească pe debitor ( lucru care se întampla frecvent atunci când se încearca executarea hotărârilor judecătorești având ca obiect cerere de laturi personale cu minorul) sau manifestă aversiune față de creditor, executorul va întocmi un proces-verbal care va fi comunicat părților și reprezentantului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, fără a ridica minorul de la părintele debitor al obligației.

Acesta din urmă va sesiza instanța competentă de la locul unde se află minorul pentru ca aceasta să dispună, în funcţie de vârsta copilului, un program de consiliere psihologică, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 3 luni.

La finalul programului va fi întocmit, de către psihologul numit de instanță, un raport care se va comunica instanţei, executorului judecătoresc şi direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Ultimul pas al procedurii constă în reluarea executării silite după primirea de către executor a raportului întocmit de psiholog

Modalitatea de executare este similară celei descrise la pasul al doilea.

Însă, dacă şi în cursul acestei proceduri executarea nu va putea fi realizată din cauza refuzului minorului, singura posibilitate va fi sesizarea, de către creditor, a instanţei competente de la locul unde se află minorul în vederea aplicării unei penalităţi în stabilită pe zi de întârziere.

Iar dacă după 3 luni de la data comunicării încheierii, debitorul nu execută, instanţa, la cererea creditorului, va fixa suma definitivă ce i se datorează cu acest titlu.

Cum se execută hotătârile judecătorești când sunt implicați minori

Donaris 555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 pe 90 Costache