930×122 CAPRA 5

consiliul local pitești

LIPSĂ DE TRANSPARENȚĂ. ȘEDINȚĂ DE CONSILIU LOCAL CU UȘILE ÎNCHISE, DEPARTE DE OCHII PRESEI ȘI AI PITEȘTENILOR

La această oră este în curs de desfășurare o ședință ordinară a Consiliului Local Pitești în care se dezbat și sunt supuse votului proiecte importante pentru municipalitate.

Citiți și: Piteșteni amendați pentru…relaxare. Oricine o poate păți!

Ședința care trebuia să fie transmisă, ca și precedentele, online se ține cu ușile închise, departe de ochii presei și ai publicului, deși Codul administrativ din 03.07.2019 precizază că:

1) Ședințele consiliului local sunt publice.

Citiți și: Viitorul Kaufland din Prundu, tot mai aproape de realitate!

(2) Caracterul public al ședințelor consiliului local este dat, printre altele de „posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în unitatea/subunitatea administrativ-teritorială respectivă de a asista la ședințele consiliului local și/sau de a le urmări pe internet, în condițiile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local.

Nu ne-am dori să insinuăm o legătură nedemonstrată, dar amintim că la precedenta ședință de CL Pitești, primarul Cornel Ionică (FOTO) a fost surprins de camerele TV în timp ce își jignea, în șoaptă, o colegă.

Ca să știți la ce nu aveți acces, redăm, mai jos, ordinea de zi a ședinței ordinare a CL Pitești de astăzi, 22 iulie:

1. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea execuției bugetului
municipiului Pitești la data de 30.06.2020.
2. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești
pe anul 2020.
3. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind actualizarea anexei nr.3 “Lista de dotări a
Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești finanțată din subvenții de
la bugetul local pe anul 2020” la H.C.L nr.52/2020, cu modificările și completările
ulterioare.
4. Proiect de hotârăre inițiat de primar pentru adoptarea măsurilor de organizare și
desfășurare a activităților de transport în regim de taxi în municipiul Pitești
5. Proiect de hotârăre inițiat de primar privind modificarea H.C.L nr.30/28.01.2020
referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de
Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările
ulterioare.
6. Proiect de hotârăre inițiat de primar privind modificarea H.C.L nr.412/12.12.2019
referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a
Municipiului Pitești, cu modificările ulterioare.
7. Proiect de hotârăre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a
Devizului General aferent obiectivului de investiții “Racord termic Centrul
Multifuncțional Comunitar”
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru
achiziționarea unui imobil monument istoric “Casa Vasiliu” situat în municipiul
Pitești, str. Armand Călinescu nr.11.
9. Proiect de hotârăre inițiat de primar privind aprobarea Documentației de avizare
pentru lucrări de intervenții aferentă obiectivului de investiții “Modernizare teren
sintetic Stadion Nicolae Dobrin”.
10. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Profilului Consiliului de
Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la S.C. Salubritate 2000 S.A.
11. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea profilului Consiliului de
Administrație și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de
Administrație la S.C. Publitrans 2000 S.A.
12. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind trecerea din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Pitești a unor bunuri de retur concesionate S.C. Apă Canal 2000
S.A. Pitești, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea dezmembrării unui teren aferent pasajelor
subterane “Griviței” și “Sfânta Vineri”.
14. Proiect de hotârăre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea
lucrărilor pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare Grădinița Armonia,
strada Independenței nr.20, Cartier Războieni, Municipiul Pitești”- etapa a-II-a.
15. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal de negociere a prețului pentru
cumpărarea imobilului-teren, situat în intravilanul municipiului Pitești, Cartier
Craiovei, zona Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu”.
16. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
17. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate-nunta de
diamant.
18. Proiect de hotârăre inițiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L.
nr.405/2010 privind înființarea Clubului Sportiv “Fotbal Club Argeș”, cu modificările
și completările ulterioare.
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Pitești în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului
Municipiului Pitești a unui imobil-teren și construcție situat în strada Smârdan F.N.
20. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru construire „Imobil de servicii și locuințe colective” pe terenul situate în
municipiul Pitești, strada Trivale, nr.8.
21. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a
Regulamentului local de urbanism aferent acestuia, în vederea realizării investiției
„Construire imobil locuințe colective cu funcțiuni complementare” pe terenul situat în
municipiul Pitești, strada Smeurei, nr.8A, 8B, 8C.
22. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
în vederea realizării investiției „Construire locuință P+2E” amplasată în municipiul
Pitești, strada Garoafelor, nr.3B.
23. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
în vederea realizării investiției „Construire magazin Penny Market, acces auto și
pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclamă pe fațade și parcare,
pilon publicitar luminos și împrejmuire” pe terenul situat în municipiul Pitești, strada
Profesor Ion Angelescu nr.1A.
24. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere, teren aparținând
domeniului public al Municipiului Pitești, ocupat de construcții provizorii, autorizate
în condițiile legii
25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind solicitarea ADI SERVSAL Argeș de
acordare a unor mandate speciale pentru încheierea unor acte adiționale de prelungire
a contractelor de concesiune nr.068/15.03.2012 și nr.086/10.05.2012
26. Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a
activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești Trimestrul IIanul
2020.
27. Diverse

555 X 222 CAPRA

Comentarii

Donaris 570×90