SMART KIDS 930X122

bacșiș

PROIECT PENTRU IMPOZITAREA BACȘIȘULUI

Proiectul pentru impozitarea bacșișului a fost depus la Senat. Documentul are ca subiect impozitarea bacşişului încasat de la clienţi în cazul serviciilor de restaurant, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor.

Citiți și: Anunț uriaș pentru angajați!

Depus de Eugen Teodorovici, parlamentar PSD și ministru al Finanțelor Publice, proiectul intră mai întâi în dezbaterea Senatului, for decizional în acest caz fiind Camera Deputaților.

Ministerul de resort va legifera, la solicitarea industriei de profil, conținutul economic al bacșișului în domeniul restaurantelor și barurilor și va stabili regulile fiscale și contabile de înregistrare a acestuia. Măsura ar urma să intre în vigoare pe 1 octombrie 2019.

Citiți și: Pur și Simplu Verde organizează un concurs pentru adolescenți privind implicarea lor în viitorul orașelor

Proiectul cuprinde următoarele reglementări:

-definirea bacșișului în vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, cu scopul delimitării clare a acestora de veniturile încasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct către populație și asigurării fiscalizării bacșișului conform Codului fiscal;

-instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți în cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activități de servire a băuturilor, indiferent de modalitatea de plată a acestuia (card/numerar/substitute de numerar);

-evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu;

-se interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordarea bacșișului;

-se instituie obligația operatorului economic de a-i înmâna clientului o notă de plată în prealabil emiterii bonului fiscal. Nota de plată va conține rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului pe care acesta dorește să îl ofere. Nivelul bacșișului oferit de client poate varia între 0% și 15%;

-se instituie obligația operatorului economic de a distribui sumele provenite din încasarea bacșișului integral salariaților, potrivit unui regulament intern, și de a le înregistra în contabilitate pe seama conturilor de datorii/analitic distinct;

-în situația în care plata contravalorii consumației se face prin ordin de plată și se emite factură, bacșișul se evidențiază distinct pe aceasta;

-se lasă la opțiunea operatorului economic posibilitatea marcării bacșișului pe același bon fiscal cu bunurile livrate/serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în funcție de situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este cunoscută de către emitentul bonului fiscal;

-bacșișul se introduce în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea „bacșiș”.

-pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin reținere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri. Astfel, veniturile nu se cuprind în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.

555×222  MAIA

Comentarii

570 X 90 CUMPANA 3