New Profesional Consult 930 x 122

maria cristina letu

Cum te orientezi în cadrul unei instanțe de judecată

Ești în sediul unei instanțe de judecată și nu știi cum să te orientezi?

Citiți și: Contractul de împrumut cu dobândă între persoanele fizice

Găsești răspunsurile lecturând acest articol.

REGISTRATURA

Registratura primește și înregistrează cererile de chemare în judecată și orice alte cereri sau acte în legătură cu dosarele instanței inclusiv cererile de legalizare a hotărârilor judecătorești.

Citiți și: Etapele de parcurs pentru derularea legală a unei cercetări disciplinare

Actele de sesizare a instanței depuse personal sau prin reprezentant, sosite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege, se depun la registratură, unde, în aceeaşi zi, după stabilirea obiectului cauzei, primesc, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, dată certă şi număr din aplicaţia ECRIS.

Grefa instanței (grefierii de ședință) emit certificatele de grefă sau hotărârile legalizate și tot aici se restituie la cerere, înscrisurile originale din dosare.

ARHIVA

Arhiva este serviciul administrativ al instanţei de judecată care gestionează dosarele din instanță drept urmare, aici părțile pot solicita studierea acestora.

La multe instanțe din țară se menţine posibilitatea şi recomandarea ca accesul să se facă în baza unei programări online.

Persoanele care au programare efectuată online vor beneficia de prioritate faţă de cele fără programare, urmând a intra în spaţiul destinat arhivei la ora programării, indiferent de numărul de persoane fără programare, aflate în aşteptare.

Precizez că, accesul la arhiva instanței pentru consultarea dosarelor aflate în curs de judecată este permis numai judecătorilor, părţilor litigante, avocaţilor sau altor reprezentanţi ai părţilor.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

Biroul de informare și relații cu publicul asigură legăturile instanţei de judecată cu publicul şi cu mijloacele de comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii, totodată asigurând și activitatea de soluţionare în termen a petiţiilor,

Programul zilnic al biroului de informare și relații cu publicul coincide cu programul de lucru al instanţei, într-o zi pe săptămână fiind obligatorie stabilirea a 3 ore de funcţionare şi după-amiază, după încheierea programului de lucru al instanţei.

Pentru a fi informat cu exactitate cu privire la programul de funcționare clar al fiecărui departament din cadrul instanțelor de judecată, aveți posibilitatea să consultați paginile de internet ale acestora.

New Profesional Consult-555×222

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 POSADA 3