930 x122 grota rece

maria cristina letu

Contractele prenupțiale sau cum trece dragostea prin buzunar

Contract prenupțial – Ce este?

Înainte de încheierea căsătoriei, tot mai multe persoane doresc să fie prevăzătoare și să își apere bunurile în cazul unui divorț, încheind, așa cum se numesc în limbajul uzual, contracte prenupțiale.

Citiți și: Contractul de împrumut cu dobândă între persoanele fizice

Aceasta înseamnă că, din punct de vedere juridic, viitorii soți, pot alege, prin convenție matrimonială, regimul matrimonial, care va guverna relațiile materiale dintre ei.

Regimuri matrimoniale prevăzute de lege

Legislația în vigoare permite opțiunea între comunitatea legală de bunuri, separația de bunuri ori comunitatea convențională, iar când soții nu încheie o convenție matrimonială li se aplică de drept regimul comunității legale.

Citiți și: Etapele de parcurs pentru derularea legală a unei cercetări disciplinare

Regimul matrimonial ales are caracter flexibil și mutabil, adică, după cel puțin un an de la data încheierii căsătoriei, soții pot să înlocuiască un regim matrimonial cu altul sau pot să îl modifice.

Cum și când se încheie contractul prenupțial?

Convenţia matrimonială se încheie prin înscris autentificat de notarul public, cu consimţământul părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică, specială şi având conţinut stabilit dinainte, fie înainte de căsătorie, fie în timpul căsătoriei.

Bunuri proprii si bunuri comune dobândite în timpul comunității legale

Bunurile dobândite de oricare soț, în timpul comunității legale de bunuri sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmășie cu excepția, de exemplu, a bunurilor de uz personal, bunurilor destinate exercitării profesiei, bunurilor dobândite prin moștenire legală sau prin testament, cu excepția cazului în care, dispunătorul a prevăzut în mod expres că ele vor fi comune, despăgubire pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soți, etc., care rămân bunuri proprii.

În situația în care soții locuiesc în apartamentul unuia dintre ei, achiziționat înainte de căsătorie, cu ajutorul unui credit imobiliar, regimul comunității legale stabilește că acest bun este propriu, dar soțul neproprietar, care a contribuit la plata ratelor bancare, are un drept de creanță.

Ce este regimul comunităţii convenţionale ?

Când soţii optează pentru regimul comunităţii convenţionale, cuprinsul convenţiei matrimoniale, se poate referi la includerea în comunitate, total sau parţial, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepţia bunurilor de uz personal şi a bunurilor destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, dacă nu sunt elemente ale unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri, la restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor asumate de oricare dintre soţi pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei, etc.

În cazul comunităţii convenţionale, soţii pot stabili anticipat, la data încheierii convenţiei matrimoniale, cota parte ce le revine din bunurile achiziţionate în comun în timpul căsătoriei şi orice modificare a acestei clauze va fi precedată de lichidarea regimului matrimonial şi încheierea unei alte convenţii matrimoniale.

Ce este regimul separației de bunuri?

Regimul separaţiei de bunuri este cel care oferă cea mai mare independenţă patrimonială soţilor, care pot opta ca, fiecare să fie proprietar exclusiv în privința bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum și a celor pe care le dobândește în nume propriu după data încheierii căsătoriei.

Dezavantajele constau în faptul că, nu se stabileşte o comunitate de interese între soţi care, sunt nevoiţi, în permanenţă, să ţină evidenţa bunurilor achiziţionate şi a datoriilor contractate, lipsa acestora putând produce confuzii în cadrul patrimoniilor lor.

555 X 222 POSADA 2

Comentarii

Comentariiile care conțin cuvinte injurioase/jignitoare și/sau acuzații, nu vor fi publicate pe site. Mai mult decât atât, cei care încalcă aceste reguli minime, vor fi blocați pe site și nu vor mai putea accesa publicația online ePitești.ro. Vă mulțumim pentru înțelegere!

570 X 90 POSADA 3